Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö (15 op)

AVOIN-VAROSK2020

Kuvaus

Opinnoissa saa valmiuksia varhaiskasvatustyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin.

Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -osaamiskokonaisuuden opinnot kuuluvat Diakin varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden antavaan opintopolkuun. Tutustu kelpoisuuden saavuttamiseksi vaadittaviin opintoihin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan lapsi- ja perhetyön perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Olet voinut hankkia osaamista sekä muodollisessa koulutuksessa (aiemmat opinnot) tai muutoin esim. työkokemuksen kautta. Tutustu Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen -osiossa mainittujen opintojen kuvauksiin ja varmista, että sinulla on välttämättömät pohjatiedot ja -taidot ennen kuin ilmoittaudut osaamiskokonaisuuteen. Mikäli sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa osaamista tai tarvitset päivitystä osaamiseesi, löydät tarvittavat opinnot Diakin avoimen amk:n opintotarjonnasta.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsinki: kevät- ja syyslukukausi, monimuotototeutus
- Oulu: ei toteuteta
- Pieksämäki: kevätlukukausi, monimuotototeutus
- Pori: syyslukukausi, monimuotototeutus
- Turku: ei toteuteta

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa ja kampuksella) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

AVOIN-VAROSK-0 Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen 0 op
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5 op
AVOIN-VAROSK Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö 15 op
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5 op
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op