Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Kriittisesti sairaan hoitotyö (15 op)

AVOIN-KRIOSK2015

Kuvaus

Koulutus syventää opiskelijan kriittisesti sairaan hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän hoitotyön keskeisiä teemoja.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan ammatilliset perusopinnot. Erityisesti osallistujalla tulisi olla riittävät perustiedot yleissairaanhoidosta ennen kokonaisuuden aloittamista.

Olet voinut hankkia osaamista sekä muodollisessa koulutuksessa (aiemmat opinnot) että muutoin esim. työkokemuksen kautta. Tutustu Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen -osiossa mainittujen opintojen kuvauksiin ja varmista, että sinulla on välttämättömät pohjatiedot ja -taidot ennen kuin ilmoittaudut osaamiskokonaisuuteen. Mikäli sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa osaamista tai tarvitset päivitystä osaamiseesi, löydät useimmat opinnot Diakin avoimen amk:n opintotarjonnasta.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- kampusten yhteinen verkkototeutus: kevät- ja syyslukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

AVOIN-KRIOSK-0 Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen 0 op
AVOIN-KRIOSK-0-KHO1 Kliininen hoitotyö I 8 op
KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2 op
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2 op
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2 op
KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2 op
AVOIN-KRIOSK-0-KHO2 Kliininen hoitotyö II 7 op
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2 op
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2 op
KHO2303A20S Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3 op
AVOIN-KRIOSK-0-AHO Aikuisten hoitotyö 7 op
AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4 op
AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3 op
AVOIN-KRIOSK-0-VHO Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö 4 op
YHT4002A20S Vanhuus 2 op
VHO0102A20S Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op
AVOIN-KRIOSK-0-LÄÄ Lääkehoito- ja laskenta 6 op
LÄÄ0102A20S Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2 op
LÄÄ0202A20S Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2 op
LÄÄ0302A20S Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2 op
AVOIN-KRIOSK Kriittisesti sairaan hoitotyö 15 op
KRI0105A15S Kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5 op
KRI0205A15S Kriittisesti sairaan valvonta- ja hoitolaitteet 5 op
KRI0305A15S Kriittisesti sairaan ja hänen läheistensä tukeminen sekä hoidon vaikuttavuus 5 op