Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Mielenterveys ja päihdetyö terveysalalla (15 op)

AVOIN-MIPOSK2015

Kuvaus

Koulutus syventää opiskelijan mielenterveys- ja päihdetyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän keskeisiä teemoja.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen sekä sellaisille sosiaali- tai terveysalan amk-opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Erityisesti osallistujalla tulisi olla riittävät perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä ennen kokonaisuuden aloittamista.

Olet voinut hankkia osaamista sekä muodollisessa koulutuksessa (aiemmat opinnot) että muutoin esim. työkokemuksen kautta. Tutustu Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen -osiossa mainittujen opintojen kuvauksiin ja varmista, että sinulla on välttämättömät pohjatiedot ja -taidot ennen kuin ilmoittaudut osaamiskokonaisuuteen. Mikäli sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa osaamista tai tarvitset päivitystä osaamiseesi, löydät useimmat opinnot Diakin avoimen amk:n opintotarjonnasta.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- kampusten yhteinen verkkototeutus: kevät- ja syyslukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

AVOIN-MIPOSK-0 Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen 0 op
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4 op
AVOIN-MIPOSK Mielenterveys ja päihdetyö terveysalalla 15 op
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5 op
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5 op
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5 op