Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Terveydenhoitajaopintoja sairaanhoitajille ja kätilöille

AVOIN-THOOSK2020

Kuvaus

Opintokokonaisuus on suunnattu sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneille terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat suunnata kohti terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon opintoja ja ovat sitoutuneita tutkintotavoitteiseen opiskeluun ensin avoimen AMK:n opiskelijoina ja myöhemmin tutkinto-opiskelijoina.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Terveydenhoitajaopintoja sairaanhoitajille ja kätilöille - kokonaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa.

Lisätiedot

Opintojen kokonaislaajuus on 61 opintopistettä, joista 31 opintopistettä suoritetaan avoimessa AMK:ssa ja 30 opintopistettä tutkinto-opiskelijana. Opiskeluaika on noin 1 - 1,5 vuotta.

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsingin-kampus: syyslukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n verkkokaupassa tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta (avaa sivulta terveysalan osaamiskokonaisuudet).

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti. Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

AVOIN-THOOSK2015-DIO VERKKO-OPINTOIHIN VALMISTAUTUMINEN 1 op
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
AVOIN-THOOSK2015-KOU Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen 4 op
KOU0102A15S Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2 op
KOU0202A20S Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2 op
AVOIN-THOOSK2015-ÄIT Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö 9 op
ÄIT0104A20S Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4 op
ÄIT0205A15S Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5 op
AVOIN-THOOSK2015-TYO Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4 op
TYÖ0004A15S Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4 op
AVOIN-THOOSK2015-YKT Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 6 op
YKT0102A20S Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 2 op
YKT0202A15S Ympäristöterveyden edistäminen 2 op
YKT0302A20S Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 2 op
AVOIN-THOOSK2015-TER Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus 4 op
TER0102A20S Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 2 op
TER0202A15S Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2 op
AVOIN-THOOSK2015-LÄÄ Lääkehoito- ja laskenta 6 op
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2 op
LÄÄ0701A15S Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1 op
LÄÄ0801A15S Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1 op
LÄÄ0902A20S Rokotusosaamisen syventäminen ja e-reseptit 2 op
AVOIN-THOOSK2015-HAR Harjoittelut 20 op
HAR7005A20S Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
HAR8104A20S Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4 op
HAR8205A20S Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
HAR8301A15S Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1 op
HAR9005A20S Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
AVOIN-THOOSK2015-HOIT Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus 2 op
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2 op
AVOIN-THOOSK2015-OSK Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE) 5 op
KEH0505A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5 op