Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Terveydenhoitajaopintoja sairaanhoitajille ja kätilöille

AVOIN-THOOSK2020

Kuvaus

Opintokokonaisuus on suunnattu sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneille terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat suunnata kohti terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon opintoja ja ovat sitoutuneita tutkintotavoitteiseen opiskeluun ensin avoimen AMK:n opiskelijoina ja myöhemmin tutkinto-opiskelijoina.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Terveydenhoitajaopintoja sairaanhoitajille ja kätilöille - kokonaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätiedot

Opintojen kokonaislaajuus on 61 opintopistettä, joista 31 opintopistettä suoritetaan avoimessa AMK:ssa ja 30 opintopistettä tutkinto-opiskelijana. Opiskeluaika on noin 1 - 1,5 vuotta.
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja aikatauluista. Avaa sivulta terveysalan osaamiskokonaisuudet.

AVOIN-THOOSK2015-DIO VERKKO-OPINTOIHIN VALMISTAUTUMINEN 1 op
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
AVOIN-THOOSK2015-KOU Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen 4 op
KOU0102A15S Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2 op
KOU0202A20S Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2 op
AVOIN-THOOSK2015-ÄIT Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö 9 op
ÄIT0104A20S Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4 op
ÄIT0205A15S Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5 op
AVOIN-THOOSK2015-TYO Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4 op
TYÖ0004A15S Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4 op
AVOIN-THOOSK2015-YKT Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 6 op
YKT0102A20S Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 2 op
YKT0202A15S Ympäristöterveyden edistäminen 2 op
YKT0302A20S Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 2 op
AVOIN-THOOSK2015-TER Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus 4 op
TER0102A20S Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 2 op
TER0202A15S Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2 op
AVOIN-THOOSK2015-LÄÄ Lääkehoito- ja laskenta 6 op
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2 op
LÄÄ0701A15S Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1 op
LÄÄ0801A15S Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1 op
LÄÄ0902A20S Rokotusosaamisen syventäminen ja e-reseptit 2 op
AVOIN-THOOSK2015-HAR Harjoittelut 20 op
HAR7005A20S Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
HAR8104A20S Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4 op
HAR8205A20S Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
HAR8301A15S Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1 op
HAR9005A20S Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op
AVOIN-THOOSK2015-HOIT Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus 2 op
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2 op
AVOIN-THOOSK2015-OSK Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE) 5 op
KEH0505A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5 op