Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Asioimistulkkauksen perusteet (15 op)

AVOIN-ATPOSK2019

Kuvaus

Asioimistulkkauksen perusteet kokoaa yhteen tulkkauksen perusteiden opintoja Asioimistulkkauksen koulutuksen ensimmäiseltä lukuvuodelta. Osaamiskokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu niin tulkkauksen lajeihin kuin tulkin tarvitsemiin perustaitoihin. Lisäksi opinnoissa tutustutaan tulkkauksen ja kääntämisen työkenttään ja tulkin ammattikuvaan, tulkin identiteettiin ja tulkkaukseen liittyviin eettisiin ohjeisiin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu kaikille tulkkauksen perusopinnoista kiinnostuneille. Se sopii myös sellaisille tulkin ammatista kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua alaan ennen pidempään tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista.

Asioimistulkkauksen perusteet -osaamiskokonaisuus on suunniteltu tulkkauskielistä riippumattomaksi, joten kokonaisuuden suorittaminen ei edellytä muuta kuin riittävää suomen kielen kielitaitoa. Opinnoissa tarvitaan kuitenkin kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että lähiopetuksessa.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsingin-kampus: syyslukukausi, monimuotototeutus

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (kampuksella ja verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.
Huom: Asioimistulkkauksen koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Osaan kontaktiopetuksesta voi osallistua verkossa etäyhteyden kautta, mutta kokonaisuuteen kuuluu aina jonkin verran lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n verkkokaupassa tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä verkkokaupasta yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.


AVOIN-ATPOSK Asioimistulkkauksen perusteet 15 op
TUV0105A19H Tulkin etiikka ja ammatillisuus 5 op
TUV0205A19H Tulkkauksen perusteet 5 op
TUV0305A19H Tulkin perustaidot 5 op