Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa)

AVOIN-EVOSHDOSK2015

Kuvaus

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viranhaltijan (terveysala, diakonissa) kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.11.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa) -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sairaanhoitaja (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaan täydennettävä.

Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti.
Diakonissa edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa voimavaroja ja tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä. Hänellä on hyvät valmiudet asiakkaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen myös vaikeilla hetkillä, esimerkiksi saattohoidossa tai tilanteissa, joissa potilaalla on parantumaton sairaus.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää diakonin ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Kirkkohallituksen tutkintopäätöksen mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) täydentäminen edellyttää 60 opintopisteen laajuisten teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista.

Opintoaika on 1 - 1,5 vuotta.

Esitietovaatimukset

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa) -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätiedot

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Tutustu yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

AVOIN-EVOSHD-TEOR Diakonian ja kasvatuksen teoriaopinnot 35 op
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5 op
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5 op
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5 op
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5 op
HHT0002A20A Hengellinen hoitotyö 2 op
DHA0103A15S Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 3 op
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5 op
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5 op
AVOIN-EVOSHD-DTA Diakoniatyön asiantuntijuus 10 op
DTA0105A20S Auttamisen teologia ja diakonisen yhteisön rakentaminen 5 op
DTA0205A20S Diakoniatyön menetelmät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
AVOIN-EVOSHD-HAR Harjoittelu 15 op
HAR2102A20S Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen 2 op
HAR7003A20A Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 3 op
HAR7011A20S Diakoniatyön harjoittelu 10 op