Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen opintotarjonta

VÄY

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 20 op

VÄY-ALL Kaikille aloille suositellut väyläopinnot 2 op
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
OKI0001A21S Otetta kirjoittamiseen - kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja 1 op
VÄY-SOTE Sosiaali- ja terveysalan väyläopintotarjonta 0 op
YHT3002A20S Vammaisuus 2 op
YHT4002A20S Vanhuus 2 op
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4 op
VÄY-SOTE-VAL Valinnaisia väyläopintoja 0 op
JIP0003A19S Johda itseäsi paremmin - Hyvän elämän valmennus 3 op
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5 op
VÄY-SOTE-VAL-KIR Kirkon alan opintoja 0 op
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5 op
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5 op
VÄY-SOTE-VAL-MIP Mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 0 op
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5 op
MIP0305A15S Huumetyö 5 op
VÄY-SOTE-VAL-VAR Varhaiskasvatuksen opintoja 0 op
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op
VDP0005A20S Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat 5 op
VÄY-SOTE-VAL-VKP Viittomakielen perusteet 5 op
VKP0103A20S Suomalainen viittomakieli 1 3 op
VKP0202A15S Kuurojen kulttuuri 2 op
VÄY-HUKA Humanistisen ja kasvatusalan väyläopintojen tarjonta 0 op
VÄY-HUKA-VIP Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus 0 op
OKO0205A19H Puhe- ja kirjoitusviestintä 5 op
KIK0105A19H Viittomat ja graafinen kommunikointi 5 op
ATI0105A19H Asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt 5 op
ETI0105A19H Etiikka ja ammatillisuus 5 op
VÄY-HUKA-ASTU Asioimistulkkauksen koulutus 0 op
OVA0205A19H Puhe- ja kirjoitusviestintä 5 op
TYV0105A19H Kielitietoisuus 5 op
TUV0105A19H Tulkin etiikka ja ammatillisuus 5 op