Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä (15 op)

AVOIN-SOSOSK2019

Kuvaus

Opinnoissa perehdytään sosiaalialaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Kokonaisuus soveltuu erityisesti asioimistulkkina työskenteleville osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Osallistuminen edellyttää molempien opiskelussa käytettävien työkielien vahvaa hallintaa.
Diakin asioimistulkkauksen koulutuksessa mahdollisia työkieliä ovat: arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia (farsi), somali, urdu, tigrinja tai venäjä. Kieliparin toinen työkieli on aina suomi. Kaikkia kielipareja ei ole opintotarjonnassa joka lukukausi.

Mikäli olet kiinnostunut opinnoista kieliparina suomi - suomalainen viittomakieli, ota yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon ennen ilmoittautumista osallistumismahdollisuuden selvittämiseksi.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsingin-kampus: syyslukukausi, monimuotototeutus

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (kampuksella ja verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.
Huom: Asioimistulkkauksen koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Osaan kontaktiopetuksesta voi osallistua verkossa etäyhteyden kautta, mutta kokonaisuuteen kuuluu aina jonkin verran lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

AVOIN-SOSOSK Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä 15 op
SUY0305A19H Sosiaaliala toimintaympäristönä 5 op
TUV0505A19H Tulkkaus 2 5 op
TYV0305A19H Sosiaalialan työkielet ja viestintä 5 op