Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Tutkintoa täydentävät opinnot: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka

AVOIN-EVOLKD2020

Kuvaus

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.9.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja, joilla kirkkohallituksen antaman päätöksen nro 162 (Diakonian virka), nro 164 (Nuorisotyönohjaaja) tai nro 165 (Varhaiskasvatuksen ohjaaja) mukaista tutkintoa on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 178) mukaan täydennettävä.

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja vahvistaa seurakunnan kansainvälistä toimintaa ja lähetystyötä. Hän järjestää tapahtumia, kertoo kirkon maailmanlaajuisesta työstä eri ikäryhmille esim. vierailemalla päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisten ryhmien kokoontumisissa ja on yhteistyössä erityisesti kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöjen kanssa. Vaikka työ on paikallista, työn sisällöt ovat globaaleja. Työssä tarvitaan asiantuntemusta erilaisista katsomuksista, uskonnoista sekä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian perusteet ja keskeiset ajankohtaiset kysymykset
- osaa jäsentää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen ja luoda seurakuntalaisille mahdollisuuksia sitoutua kansainväliseen vastuuseen
- tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian koti- ja ulkomaisten verkostojen perusrakenteet
- osaa koordinoida ja kehittää seurakunnan kansainvälistä toimintaa muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa

Esitietovaatimukset

Lähetys ja kansainvälinen diakonia -opintoihin voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut, jolla on riittävät pohjatiedot
kirkon monikulttuurisuustyöstä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan kelpoisuuden voivat saada vain ne, joilla on Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot
   - diakonian virkaan (sosionomi AMK, sairaanhoitaja AMK),
   - nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK) tai
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK).

HUOM: Diak ei automaattisesti tarkista kokonaisuuteen ilmoittautuvien aiempia opintoja. Mikäli haluat varmistaa onko juuri sinun mahdollista täydentää aiempaa tutkintoasi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan kelpoisuudella, ota yhteyttä Diakin avoimen amk:n opintotoimistoon ennen opintoihin ilmoittautumista.

Lisätiedot

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan yhdessä osassa yhden lukukauden aikana. Tutustu opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

AVOIN-EVOLKD-0 Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen 0 op
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5 op
AVOIN-EVOLKD Lähetys ja kansainvälinen diakonia 8 op
LKD0103A15S Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet 3 op
LKD0205A15S Lähetyssihteerin ammatillinen työ 5 op