Valinnaiset ja täydentävät opinnot

AMK Vapaasti valittavat ja täydentävät opinnot, syksy

OPASVVOTÄYSYKSY

Kuvaus

Vapaasti valittavat ja täydentävät opinnot tutkinto-opiskelijoille.

Tästä näet pääsääntöisesti syksyisin toteutettavat opintojaksot. Opintojakson alta voit tarkistaa tulevat toteutukset.
Huom! muutokset ovat mahdollisia.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 20 op

DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
GER0105A20S Gerontologisen sosiaalityön perusteet 5 op
EXP0003B20S Exploitation in a Global Frame 3 op
HYV0005A15S Hyvinvointiteknologia 5 op
JIP0003A19S Johda itseäsi paremmin - Hyvän elämän valmennus 3 op
KVS0002A20S Kansainvälisen vaihdon valmennus 2 op
KOG0005A15S Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä 5 op
KSI0005A20S Kriisityö 5 op
LKK0005A18S Liikunta, kehollisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä katsomukset ihmissuhdetyössä 5 op
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5 op
PHT5005Y19S Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5 op
MSW005A15S Multicultural social work 5 op
VET0000A15S Vapaaehtoistyö 0 op
VDP0005A20S Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat 5 op
VVOTÄY-SYKSY-KST Koulun sosiaalityö 5 op
KST0102A20S Koulun sosiaalityön perusteet 2 op
KST0203A20S Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät 3 op
VVOTÄY-SYKSY-LKD Lähetys ja kansainvälinen diakonia 8 op
LKD0103A15S Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet 3 op
LKD0205A15S Lähetyssihteerin ammatillinen työ 5 op
VVOTÄY-SYKSY-TLS Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla 10 op
TLS0103A21S Lääkehoidon perusteet 3 op
TLS0202A21S Taitopajat ja lääkelaskenta 2 op
TLS0302A21S Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito 2 op
TLS0401A21S Lasten ja nuorten lääkehoito 1 op
TLS0501A21S Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito 1 op
TLS0601A21S Kehitysvammaisuus ja lääkehoito 1 op