Valinnaiset ja täydentävät opinnot

AMK Vapaasti valittavat ja täydentävät opinnot, syksy

OPASVVOTÄYSYKSY

Kuvaus

Vapaasti valittavat ja täydentävät opinnot tutkinto-opiskelijoille.

Tästä näet pääsääntöisesti syksyisin toteutettavat opintojaksot. Opintojakson alta voit tarkistaa tulevat toteutukset.
Huom! muutokset ovat mahdollisia.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 20 op

DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
EXP0003B20S Exploitation in a Global Frame 3 op
HYV0005A15S Hyvinvointiteknologia 5 op
KVS0002A20S Kansainvälisen vaihdon valmennus 2 op
KOG0005A15S Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä 5 op
KST0005A23S Koulun sosiaalityön perusteet 5 op
KSI0005A20S Kriisityö 5 op
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5 op
RST0005A21S Rakenteellinen sosiaalityö 5 op
SSY0005A22S Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä 5 op
VET0000A15S Vapaaehtoistyö 0 op
VDP0005A20S Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat 5 op
YYO0005H23S Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja 5 op
VVOTÄY-SYKSY-LKD Lähetys ja kansainvälinen diakonia 8 op
LKD0103A15S Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet 3 op
LKD0205A22S Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan ammatillinen työ 5 op
VVOTÄY-SYKS-VAL Sosiaali- terveys- ja kirkon alan valmentavat kieliopinnot 3 op
VAL0101A15S Valmentava suomen kieli ja viestintä 1 op
VAL0202A15S Valmentava englanti 2 op
VVOTÄY-SYKSY-VKP Viittomakielen perusteet 5 op
VKP0103A20S Suomalainen viittomakieli 1 3 op
VKP0202A15S Kuurojen kulttuuri 2 op