Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Kesäopinnot

OPASKESÄ

Kuvaus

Tästä näet pääsääntöisesti kesäisin toteutettavat opintojaksot tutkinto-opiskelijoille. Opintojakson alta voit tarkistaa tulevat toteutukset.
Huom! muutokset ovat mahdollisia.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 20 op

AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5 op
DIG0004A20S Digiosaaminen 4 op
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5 op
HAN0004A20S Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4 op
KAN0005A20S Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5 op
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5 op
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5 op
KST0005A23S Koulun sosiaalityön perusteet 5 op
KRT0005A20S Kriminaalityö 5 op
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5 op
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5 op
MMK0005A20S Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5 op
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5 op
PHO0305A15S Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä 5 op
KESÄENG Englanti 3 op
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5 op
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5 op
VAL0202A15S Valmentava englanti 2 op
KESÄRUO Ruotsi 3 op
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5 op
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5 op
KESÄSUM Suomi 10 op
SUM4005A21S Suomen kirjoittamiskurssi 5 op
SUM5005A22S Työelämän suomea 5 op
KESÄYHT YHT opintojaksot 10 op
YHT3002A20S Vammaisuus 2 op
YHT4002A20S Vanhuus 2 op
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4 op
YHT6002A15S Sosiaali- ja terveystalous 2 op
KVINT Kansainväliset intensiivikurssit 5 op
ACD0005B22S Asset-based Community Development 5 op