Valinnaiset ja täydentävät opinnot

YAMK Vapaasti valittavat opinnot

OPASYAMKVVO

Kuvaus

Opiskelijalla on mahdollista valita vapaasti valittaviin opintoihin opintojaksoja Diakin omasta ylempien vvo -tarjonnasta tai opintojaksoja muista Diakin yamk -koulutuksista. Opinnot tulee olla muita kun omaan koulutukseen kuuluvia pakollisia opintojaksoja. Opintojakson alta löytyy tieto tulevista toteutuksista.

Lisäksi on mahdollista valita vapaasti valittavia opinnot yhteistyöoppilaitoksista Suomessa ja ulkomailla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

YAMKVVO Diakin omat yamk vapaasti valittavat opinnot 0 op
ECO0005Y21S Eco-social Approaches: Theoretical foundations and Controversies 5 op
SAE0005Y21S Strategic approaches to complex eco-social issues in different contexts 5 op
PHT5005Y19S Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5 op
ISE0005Y22S Inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys 5 op
TEJ0005T22S Työnohjaus eettisen johtajuuden ja työhyvinvoinnin tukena 5 op
MUUTTUTK Opintojaksot, joita valittavissa vapaasti valittaviksi opinnoiksi Diakin yamk -koulutuksista 0 op
MUUTPCC People-Centred and Innovative Leadership in Health Services 0 op
EVI1105Y21S People-centred evidence-based practice 5 op
EVI1205Y21S Quality and effectiveness of people-centred practice 5 op
EVI2105Y21S Service-design in people-centred practice 5 op
EVI2205Y21S Service-design in integrated health services 5 op
INN1005Y21S Managing change and diversity 5 op
INN2005Y21S Leadership and evaluation in health care and social services 5 op
INN3005Y21S Collaborative leadership 5 op
INN4005Y21S Leading co-creation 5 op
MUUTGCC Global Changes and Community Development 0 op
SOC0005Y21S Social justice from a global perspective 5 op
SUS0005Y21S Sustainable development in communities 5 op
COM0005Y21S Communities in change 5 op
MET0005Y21S Methods and practices in community-based work 5 op
MUUTTERMO Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 0 op
MOY1005Y21S Monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kehittäminen 5 op
MOY2005Y21S Monitoimijaisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen 5 op
MOY3005Y21S Yhteensovittava johtaminen 5 op
MOY4005Y21S Johtaminen ja yhteiskehittäminen 5 op
MUUTSOSVA Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla 0 op
VAP0105Y22S Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
VAP0205Y22S Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5 op
VAP0305Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5 op
VAP0405Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5 op
MUUTSOSAY Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen 0 op
DIA0005Y17S Diakonian ja kasvatuksen teologia 5 op
YTK0005Y17S Yhteisölähtöisen työtavan kehittäminen 5 op
USK1003Y17S Uskontolukutaito ja uskontodialogi 3 op
USK2001Y17S Islamlukutaito 1 op
USK3001Y17S Uskontolukutaito ja media 1 op
HAE0005Y15S Hyvinvointialojen etiikka 5 op
IHM0005Y17S Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat 5 op
ERI0005Y16S Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op