Valinnaiset ja täydentävät opinnot

YAMK Vapaasti valittavat opinnot

OPASYAMKVVO

Kuvaus

Opiskelijalla on mahdollista valita vapaasti valittaviin opintoihin opintojaksoja Diakin omasta ylempien vvo -tarjonnasta tai opintojaksoja muista Diakin yamk -koulutuksista. Opinnot tulee olla muita kun omaan koulutukseen kuuluvia pakollisia opintojaksoja. Opintojakson alta löytyy tieto tulevista toteutuksista.

Lisäksi on mahdollista valita vapaasti valittavia opinnot yhteistyöoppilaitoksista Suomessa ja ulkomailla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

YAMKVVO Diakin omat yamk vapaasti valittavat opinnot 0 op
TEJ0005T22S Työnohjaus eettisen johtajuuden ja työhyvinvoinnin tukena 5 op
MUUTTUTK Opintojaksot, joita valittavissa vapaasti valittaviksi opinnoiksi Diakin yamk -koulutuksista 0 op
MUUTGCC Global Changes and Community Development 0 op
SOC0005Y21S Social justice from a global perspective 5 op
SUS0005Y21S Sustainable development in communities 5 op
COM0005Y21S Communities in change 5 op
MET0005Y21S Methods and practices in community-based work 5 op
MUUTTERMO Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 0 op
MOY1005Y21S Monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kehittäminen 5 op
MOY2005Y21S Monitoimijaisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen 5 op
MOY3005Y21S Yhteensovittava johtaminen 5 op
MOY4005Y21S Johtaminen ja yhteiskehittäminen 5 op
MUUTSOSVA Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla 0 op
VAP0105Y22S Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
VAP0205Y22S Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5 op
VAP0305Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5 op
VAP0405Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5 op
MUUTSOSAY Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen 0 op
ARV0105Y23S Yhteisölähtöisen työn perusteet 5 op
ARV0205Y23S Hyvinvointialojen etiikka 5 op
ARV0305Y23S Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat 5 op
ARV0405Y23S Uskontolukutaito ja uskontodialogi 5 op
MUUTSOSEK Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen 0 op
EKO0105Y23S Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen 5 op
EKO0205Y23S Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus 5 op
EKO0305Y23S Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen 5 op
EKO0405Y23S Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa 5 op
MUUTTTK Tulkkaustoiminnan kehittäminen 5 op
TKJ0305Y20H Työhyvinvointi 5 op