Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Sairaanhoitajien vaihtoehtoiset syventävät opinnot

OPASSYV

Sisällön valinnaisuus

SYV-SYV Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op
SYV-KSP0030A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö 30 op
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5 op
KSP0205A20S Perioperatiivisen hoitotyön perusteet 5 op
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5 op
KSP0415A20S Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu 15 op
SYV-MIP0030A20S Mielenterveys ja päihdetyö 30 op
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5 op
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5 op
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5 op
MIP0415A20S Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu 15 op
SYV-GHO0030A20S Gerontologinen hoitotyö 30 op
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5 op
GHO0205A15S Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5 op
GHO0305A20S Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5 op
GHO0415A20S Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu 15 op
SYV-CHI0030A20S Child, adolescent and family nursing: advanced studies 30 op
CHI0105A20S Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5 op
CHI0205A20S Specificities of clinical care for children and adolescents 5 op
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5 op
CHI0420A20S Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15 op
SYV-PRO0030A20S Professional work in the global context 30 op
PRO0102A20S Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development 2 op
EXP0003B20S Exploitation in a Global Frame 3 op
PRO0205A15S Promotion of health and wellbeing 5 op
PRO0305A15S Optional elective studies 5 op
PRO0415A20S International Practical Placement 15 op