Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Sosiaalialan suuntaavat opinnot

OPASSUU

Sisällön valinnaisuus

OPASSUU-SUU Sosiaalialan suuntaavat opinnot 15 op
OPASSUU-GER0015A20S Gerontologinen sosiaalityö 15 op
GER0105A20S Gerontologisen sosiaalityön perusteet 5 op
GER0205A20S Palveluohjaus vanhusten parissa 5 op
GER0305A20S Gerontologisen sosiaalityön menetelmät 5 op
OPASSUU-LST0015A21S Lastensuojelutyö 15 op
LST0105A21S Traumaorientaatio lastensuojelutyössä 5 op
LST0205A21S Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä 5 op
LST0305A21S Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto 5 op
OPASSUU-MIE0015A20S Mielenterveys- ja päihdetyö 15 op
MIE0105A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet 5 op
MIE0205A20S Kuntoutus ja ohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
MIE0405A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön menetelmät 5 op
OPASSUU-MON0015A20S Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä 15 op
MON0105A20S Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta 5 op
MON0205A20S Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa 5 op
MON0305A15S Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät 5 op
OPASSUU-VAM0015A20S Vammaistyö 15 op
VAM0105A20S Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus 5 op
VAM0205A20S Palveluohjaus vammaisten parissa 5 op
VAM0305A17S Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät 5 op
OPASSUU-VAR0015A20S Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö 15 op
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5 op
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op