Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä (15 op)

AVOIN-MONOSK2020

Kuvaus

Opinnoissa saa valmiuksia moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- kampusten yhteinen verkkototeutus: syyslukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

MON0205A20S Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa 5 op
MON0105A20S Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta 5 op
MON0305A15S Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät 5 op