Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Vammaistyö sosiaalialalla (15 op)

AVOIN-VAMOSK2020

Kuvaus

Opinnoissa saa valmiuksia vammaistyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Opinnoissa tarvitaan perustietoa vammaisuudesta ja mm. vammaispolitiikasta ja vammaispalvelulaista (Diakin avoimen amk:n tarjonnassa erityisesti Vammaisuus, 2 op).

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- kampusten yhteinen verkkototeutus: kevätlukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

VAM0205A20S Palveluohjaus vammaisten parissa 5 op
VAM0305A17S Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät 5 op
VAM0105A20S Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus 5 op