Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Tulkkaus kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä (15 op)

AVOIN-KAOSK2019

Kuvaus

Opinnoissa perehdytään kasvatus- ja opetusalaan toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin.

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Esitietovaatimukset

Kokonaisuus soveltuu asioimistulkkina työskenteleville osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Osallistuminen edellyttää, että hakija hallitsee tulkkauksen teoreettiset perusteet ja tulkin perustaidot (Diakin opintotarjonnasta erityisesti Tulkin etiikka ja ammatillisuus, Tulkkauksen perusteet ja Tulkin perustaidot). Lisäksi osallistujalta edellytetään molempien opiskelussa käytettävien työkielien vahvaa hallintaa. Kieliparin toinen työkieli on aina suomi.

Lisätiedot

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsingin-kampus: kevätlukukausi, monimuotototeutus

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (kampuksella ja verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.
Huom: Asioimistulkkauksen koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Osaan kontaktiopetuksesta voi osallistua verkossa etäyhteyden kautta, mutta kokonaisuuteen kuuluu aina jonkin verran lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta.

TYV0205A19H Kasvatus- ja opetusalan työkielet ja viestintä 5 op
SUY0205A19H Kasvatus- ja opetusala toimintaympäristönä 5 op
TUV0405A19H Tulkkaus 1 5 op