Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Kansainväliset intensiivikurssit

OPASINT

Kuvaus

Kansainväliset intensiivikurssit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella monikulttuurisissa
ryhmissä ja saada arvokasta kansainvälistä kokemusta lyhyessä ajassa.

Diakin opiskelijoilla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua kansainvälisille intensiivikursseille.

Intensiivikurssit on jaettu kolmeen kategoriaan:
• Monimuotoiset intensiivikurssit Diakissa
• Monimuotoiset intensiivikurssit yhteistyökorkeakouluissa
• Muut kansainväliset intensiivikurssit

Lisätietoja kansainvälisistä intensiivikursseista Diakin www-sivuilla

Monimuotoiset intensiivikurssit Diakissa

Monimuotoiset intensiivikurssit koostuvat kahdesta osasta: virtuaalijaksosta, johon kuuluu yhteistoiminnallista
verkko-opiskelua ja tiimityötä, sekä viikon kestävästä opiskelujaksosta Diakin kampuksella.

Näille Diakin yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettäville kursseille osallistuu opiskelijoita ja opettajia eri maista,
joten ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä kokemusta osana Diakin opintoja.

Lue lisää englanniksi täältä.

Monimuotoiset intensiivikurssit yhteistyökorkeakouluissa

Monimuotoiset intensiivikurssit koostuvat kahdesta osasta: virtuaalijaksosta, johon kuuluu yhteistoiminnallista
verkko-opiskelua ja tiimityötä, sekä viikon kestävästä fyysisestä liikkuvuusjaksosta Diakin yhteistyökorkeakoulussa.

Näille Diakin yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettäville kursseille osallistuu opiskelijoita ja opettajia eri maista.

Kursseille on rajattu osallistujamäärä ja valintakriteerit ilmoitetaan toteutuskuvauksessa.

Yhteistyökorkeakoulussa järjestettävälle intensiivijaksolle on mahdollista saada Erasmus+ -liikkuvuusapuraha.

Lue lisää englanniksi täältä.

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

INTDIAK Monimuotoiset intensiivikurssit Diakissa 0 op
ACD0005B22S Asset-based Community Development 5 op
DCO0004B22S Digital Competence 4 op
DSC0005B23S Diversity Inclusion for Social Cohesion 5 op
ECO0005Y21S Eco-social Approaches: Theoretical foundations and Controversies 5 op
SSU0005B23S Planetary Health 5 op