Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen tarjonta

VÄYLÄ

Kuvaus

Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen opiskelijalle joustava mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 20 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Väyläopintotarjonnasta voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan tai etsiä juuri omaa osaamistasi täydentäviä opintoja.
Kaikkia väyläopintotarjontaan sisältyviä opintojaksoja ei ole tarjolla joka lukukausi.

Esitietovaatimukset

Tarkista opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset klikkaamalla opintojakson nimeä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan väyläopintotarjontaan valitut opinnot toteutetaan kaikki verkko-opintoina. Osassa opintojaksoista on aikaan sidottuja opetus- ja ohjaustunteja Zoomissa, osa on kokonaan itsenäisesti suoritettavissa. Tulkkausalan väyläopinnot sisältävät lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Tutustu alla yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. Toteutuksen tarkemmat tiedot vahvistetaan avoimen amk:n opintotarjonnan julkaisun yhteydessä ja löydät ne Diakin avoimen amk:n verkkokaupassa opintojen lisätiedoista.

Lisätietoa väyläopintoihin ilmoittautumisesta ja aikatauluista Diakin nettisivulla

VÄYLÄ Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen tarjonta 0 op
VÄY-0 Kaikille aloille suositellut väyläopinnot 2 op
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1 op
OKI0001A21S Otetta kirjoittamiseen - kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja 1 op
VÄY-SOTE-YHT Sosiaali- ja terveysalan yhteiset väyläopinnot 8 op
YHT3002A20S Vammaisuus 2 op
YHT4002A20S Vanhuus 2 op
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4 op
VÄY-SOTE-SOS Sosiaalialan väyläopintoja 35 op
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5 op
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op
NAO0005A23S Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus 5 op
SSY0005A22S Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä 5 op
KST0005A23S Koulun sosiaalityön perusteet 5 op
MIE0105A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet 5 op
VKP0103A20S Suomalainen viittomakieli 1 3 op
VKP0202A15S Kuurojen kulttuuri 2 op
VÄY-SOTE-TERV Terveysalan väyläopintoja 13 op
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2 op
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2 op
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2 op
HYV0005A15S Hyvinvointiteknologia 5 op
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2 op
VÄY-SOTE-KIR Kirkon alan väyläopintoja 10 op
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5 op
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5 op
VÄY-HUKA-VIP Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen väyläopintoja 20 op
KIK0105A19H Viittomat ja graafinen kommunikointi 5 op
ATI0105A19H Asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt 5 op
ETI0105A19H Etiikka ja ammatillisuus 5 op
OKO0205A19H Puhe- ja kirjoitusviestintä 5 op