Siirry suoraan sisältöön

Yamk Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus: Syksy 2020 yamk (Y49sosos)

Tunnus: Y45SOSOS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 1. / 2020 2. / 2021 1. / 2021
SYVYL-1002
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

55
Y45SOSOS-1000
Sosiaalialan syventävät ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

25
ER00BE01 Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5
PÄ00BE02 Päihdetyön asiantuntijuus 5
SO00BE03 Sosiaalinen kuntoutus 5
AS00BE04 Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen 5
VA00BE05 Vaikutusten ja tehokkuuden arviointi 5
Y45SOSOS-1001
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
STV0005Y15S-1002
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä

(Valitaan kaikki)

5
STV0103Y15S Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus I 3
STV0202Y15S Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus II 2
TKI0010Y15S-1002
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

10
TKI0105Y15S Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5
TKI0205Y15S Aineistot ja analyysimenetelmät 5
HAEO005Y15S-1002
Hyvinvointialojen etiikka

(Valitaan kaikki)

5
HAE0005Y15S Hyvinvointialojen etiikka 5
JOH0010Y15S-1002
Johtaminen ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
JOH0105Y15S Johtamisen haasteet ja lähestymistavat 5
JOH0205Y15S Kehittävä johtaminen 5
VVOYL-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
VVO0005Y15S Vapaasti valittavat opinnot 5
OTTYL-1002
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
OTT0030Y15S-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OTT0110Y15S Opinnäytetyö I 10
OTT0210Y15S Opinnäytetyö II 10
OTT0310Y15S Opinnäytetyö III 10
Yhteensä 90 68 22 28 40 22 28 40 22

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SYVYL-1002
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

55
Y45SOSOS-1000
Sosiaalialan syventävät ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

25
ER00BE01 Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5
PÄ00BE02 Päihdetyön asiantuntijuus 5
SO00BE03 Sosiaalinen kuntoutus 5
AS00BE04 Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen 5
VA00BE05 Vaikutusten ja tehokkuuden arviointi 5
Y45SOSOS-1001
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
STV0005Y15S-1002
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä

(Valitaan kaikki)

5
STV0103Y15S Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus I 3
STV0202Y15S Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus II 2
TKI0010Y15S-1002
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

10
TKI0105Y15S Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5
TKI0205Y15S Aineistot ja analyysimenetelmät 5
HAEO005Y15S-1002
Hyvinvointialojen etiikka

(Valitaan kaikki)

5
HAE0005Y15S Hyvinvointialojen etiikka 5
JOH0010Y15S-1002
Johtaminen ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
JOH0105Y15S Johtamisen haasteet ja lähestymistavat 5
JOH0205Y15S Kehittävä johtaminen 5
VVOYL-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
VVO0005Y15S Vapaasti valittavat opinnot 5
OTTYL-1002
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
OTT0030Y15S-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OTT0110Y15S Opinnäytetyö I 10
OTT0210Y15S Opinnäytetyö II 10
OTT0310Y15S Opinnäytetyö III 10