Siirry suoraan sisältöön

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tulkki (AMK)

Laajuus:
210 op

Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-
Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2019-
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan
- osaa viestiä suullisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa ja käyttää tavallisimpia rakenteita oikein
- osaa ääntää selvästi ja luonnollisesti
- ymmärtää englannin kielen merkityksen tieteen ja kansainvälisen yhteistyön kielenä
- tavoitteena on B1-C1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Sisältö

- kommunikaatio eri vuorovaikutustilanteissa
- tiedon hankinta ja tiedon välittäminen suullisina esityksinä
- asioimistulkkausalan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 englannin kielessä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä kirjallisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja hallitsee englannin kielen perusrakenteet
- osaa hakea ja hyödyntää tietoa asioimistulkkausalan englanninkielisistä lähteistä
- tavoitteena on B1-C1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Sisältö

- kirjoittaminen, lukeminen ja kielen rakenteet
- yleiskielen ja asioimistulkkausalan sanasto ja aihepiirit
- asioimistulkkausalan kirjallinen viestintä erilaisissa mediaympäristöissä
- tiedonhaku englanninkielisistä asioimistulkkausalan lähteistä

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 englannin kielessä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Kivelä
 • Sami Ritokoski
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen harjoitteluohjauksessa
- tuntee korkeakoulun harjoitteluohjauskäytänteet
- osaa arvioida ja reflektoida omia valmiuksiaan toimia harjoittelun ohjaajana
- saa näkemystä ja valmiuksia harjoitteluohjauksen erilaisiin tilanteisiin muiden opiskelijoiden kokemusten kautta
- osaa ohjata harjoittelua erilaisia menetelmiä käyttäen
- osaa edistää harjoitteluohjauksen toimivia käytänteitä

Sisältö

Ydinsisällöt:
- palautteen merkitys harjoitteluohjauksessa
- harjoittelunohjauskäytänteet korkeakoulussa
- innostavat ja haastavat ohjaustilanteet
- harjoitteluohjauksen erilaiset ohjaustavat ja -menetelmät
- harjoitteluohjauksen toimivat käytänteet

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, verkkokeskustelu ja kirjalliset tehtävät
Ohjaustapaaminen Zoomilla.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus löytyy verkkoalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssille osallistuu työelämän edustajia ja Diakin tutkinto-opiskeljoita.

Sisällön jaksotus

Tehtävät ja verkkokeskustelu on ajoitettu neljään viikkoon, yksi tehtävä/verkkokeskustelu viikossa.

Esitietovaatimukset

Osallistujan tulisi olla opinnoissaan vaiheessa, jossa suoritetaan syventäviä ammattiopintoja ja viimeistä työelämäjaksoa/harjoittelua TAI työelämässä työtehtävissä, joihin sisältyy (tulee sisältymään) opiskelijoiden harjoittelun ohjausta.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat nyt tai tulevassa työssään (korkeakoulu)opiskelijoiden harjoitteluita (sosiaali- terveys- kirkon- ja tulkkausala) työpaikoillaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kun kaikki tehtävät ja verkkokeskustelu on hyväksytysti tehty, on kurssi hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

18.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Kivelä
 • Sami Ritokoski

Tavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen harjoitteluohjauksessa
- tuntee korkeakoulun harjoitteluohjauskäytänteet
- osaa arvioida ja reflektoida omia valmiuksiaan toimia harjoittelun ohjaajana
- saa näkemystä ja valmiuksia harjoitteluohjauksen erilaisiin tilanteisiin muiden opiskelijoiden kokemusten kautta
- osaa ohjata harjoittelua erilaisia menetelmiä käyttäen
- osaa edistää harjoitteluohjauksen toimivia käytänteitä

Sisältö

Ydinsisällöt:
- palautteen merkitys harjoitteluohjauksessa
- harjoittelunohjauskäytänteet korkeakoulussa
- innostavat ja haastavat ohjaustilanteet
- harjoitteluohjauksen erilaiset ohjaustavat ja -menetelmät
- harjoitteluohjauksen toimivat käytänteet

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, verkkokeskustelu ja kirjalliset tehtävät
Ohjaustapaaminen Zoomilla.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus löytyy verkkoalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssille osallistuu työelämän edustajia ja Diakin tutkinto-opiskeljoita.

Sisällön jaksotus

Tehtävät ja verkkokeskustelu on ajoitettu neljään viikkoon, yksi tehtävä/verkkokeskustelu viikossa.

Esitietovaatimukset

Osallistujan tulisi olla opinnoissaan vaiheessa, jossa suoritetaan syventäviä ammattiopintoja ja viimeistä työelämäjaksoa/harjoittelua TAI työelämässä työtehtävissä, joihin sisältyy (tulee sisältymään) opiskelijoiden harjoittelun ohjausta.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat nyt tai tulevassa työssään (korkeakoulu)opiskelijoiden harjoitteluita (sosiaali- terveys- kirkon- ja tulkkausala) työpaikoillaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kun kaikki tehtävät ja verkkokeskustelu on hyväksytysti tehty, on kurssi hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Markku Hiltunen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämisraportille tyypillisiä rakenteita ja kielen piirteitä
- osaa suunnitella tiedonhankintaa tutkimus- ja kehittämistyötä varten
- osaa tunnistaa kehittämiskohteita muuttuvassa työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä sekä ideoida oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessin
- osaa valita kehittämis- ja tutkimusstrategian sekä menetelmiä työelämälähtöisesti
- osaa hyödyntää Diakin opinnäytetyöohjeita

Sisältö

- asiantuntijatekstit, tutkimus- ja kehittämisraportit tekstilajina
- ideapaperi ja tiedonhankintasuunnitelma
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät
- tutkimusetiikka
- lähdeviittausjärjestelmä, opinnäytetyöohjeet

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäiset oppimistehtävät, ideapaperiseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla, joilla käsitellään opinnäytetyöprosessia ja sen toteuttamisessa tarvittavia menetelmiä ja osaamista. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä. Tehtävä 1 on menetelmäkirjallisuustentti. Tehtävä 2 on oman opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhakusuunnitelman laatiminen sekä ideapaperin esittäminen seminaarissa.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT01 on opinnäytetyön ensimmäinen opintojakso. Prosessi jatkuu opintojaksoilla KIT02 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G51vip
  G51vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tutkimustietoa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin lupa- ja sopimusasiat
- osaa valita tutkimus- tai kehittämistehtäväänsä soveltuvat menetelmät
- osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman
- osaa keskustella rakentavasti opinnäytetöiden suunnitelmista

Sisältö

- tutkimustiedon kriittinen arviointi
- opinnäytetyösopimukset, tutkimusetiikka
- produktit, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, tieteellinen kielenkäyttö
- opinnäytetyön suunnitelma
- opponointi ja ratkaisujen perusteleminen

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset tehtävät, pienryhmäohjaus ja seminaarit.

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 sekä omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, laatii opinnäytetyönsä suunnitelman ja esittelee sen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT02 on osa opinnäytetyön kokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Markku Hiltunen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Satu Elo
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tutkimustietoa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin lupa- ja sopimusasiat
- osaa valita tutkimus- tai kehittämistehtäväänsä soveltuvat menetelmät
- osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman
- osaa keskustella rakentavasti opinnäytetöiden suunnitelmista

Sisältö

- tutkimustiedon kriittinen arviointi
- opinnäytetyösopimukset, tutkimusetiikka
- produktit, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, tieteellinen kielenkäyttö
- opinnäytetyön suunnitelma
- opponointi ja ratkaisujen perusteleminen

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset tehtävät, pienryhmäohjaus ja seminaarit.

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 sekä omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, laatii opinnäytetyönsä suunnitelman ja esittelee sen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT02 on osa opinnäytetyön kokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Atte Kollanus
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa opinnäytetyötä tutkivana, kehittävänä ja reflektiivisenä yhteistyöprosessina alan toimintaympäristössä
- osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhönsä
- osaa laatia opinnäytetyön käsikirjoituksen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä
- osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää palautetta tutkimus- ja kehittämistyöstä

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus
- tutkimusmenetelmien soveltaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta prosessina
- opinnäytetyön käsikirjoitus
- tieteellinen kirjoittaminen
- kehittävä palaute, opponointi

Opetusmenetelmät

Luennot, käsikirjoitus, pienryhmäohjaus, seminaarit.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää omaa opinnäytetyötään itsenäisesti ja esittää opinnäytetyön käsikirjoituksen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT03 on osa opinnäytetyön opintokokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Juhani Toivanen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A49astu
  A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viimeistellä tieteellistä tekstiä
- osaa laatia opinnäytetyön valmiiksi
- osaa esittää, perustella ja viestiä tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset
- osaa opinnäytetyössään esittää osallisuutta edistäviä ehdotuksia
- osaa arvioida tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen toiminnan merkitystä ammatillisessa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö

- opinnäytetyön sisällön, kielen ja muodon tarkistus
- opinnäytetyön viimeistely ja digitaalinen julkistaminen
- opinnäytetyön seminaarityöskentely, opponointi, työelämäviestintä
- ammatillinen kriittinen reflektio
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäinen työskentely, pienryhmäohjaus, seminaari, kypsyysnäyte ja opinnäytetyöraportti

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin opinnäytetyön opas ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte suoritetaan julkaisuseminaarien jälkeen. Kypsyysnäytteen voi uusia yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää opinnäytetyönsä valmiiksi, esittää työnsä julkaisuseminaarissa, toimii opponenttina sekä palauttaa valmiin opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti ja kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT04 on opinnäytetyöprosessin KIT01 - KIT04 viimeinen osa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
Valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti 0 - 5 ja arvioinnissa noudatetaan Diakin opinnäytetyön arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Juhani Toivanen
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G49vip
  G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viimeistellä tieteellistä tekstiä
- osaa laatia opinnäytetyön valmiiksi
- osaa esittää, perustella ja viestiä tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset
- osaa opinnäytetyössään esittää osallisuutta edistäviä ehdotuksia
- osaa arvioida tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen toiminnan merkitystä ammatillisessa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö

- opinnäytetyön sisällön, kielen ja muodon tarkistus
- opinnäytetyön viimeistely ja digitaalinen julkistaminen
- opinnäytetyön seminaarityöskentely, opponointi, työelämäviestintä
- ammatillinen kriittinen reflektio
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäinen työskentely, pienryhmäohjaus, seminaari, kypsyysnäyte ja opinnäytetyöraportti

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin opinnäytetyön opas ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte suoritetaan julkaisuseminaarien jälkeen. Kypsyysnäytteen voi uusia yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää opinnäytetyönsä valmiiksi, esittää työnsä julkaisuseminaarissa, toimii opponenttina sekä palauttaa valmiin opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti ja kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT04 on opinnäytetyöprosessin KIT01 - KIT04 viimeinen osa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
Valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti 0 - 5 ja arvioinnissa noudatetaan Diakin opinnäytetyön arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

29.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vuorovaikutuksen perusteita.
- tuntee viittomakielen taustaa ja tietää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
- tietää viittomakielen tulkin ja puhevammaisten tulkin työn lähtökohtia.

Sisältö

- vuorovaikutus ja kommunikaation perusteet
- kuurous ja viittomakieli
- puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
- puhevammaisten tulkin ja viittomakielen tulkin työnkuva

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja tai -taitoja aiheesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee vuorovaikutuksen perusteita.
- tuntee viittomakielen taustaa ja tietää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
- tietää viittomakielen tulkin ja puhevammaisten tulkin työn lähtökohtia.

Sisältö

- vuorovaikutus ja kommunikaation perusteet
- kuurous ja viittomakieli
- puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
- puhevammaisten tulkin ja viittomakielen tulkin työnkuva

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja tai -taitoja aiheesta.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
 • Juhani Toivanen
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja osaa käyttää kääntämisen peruskäsitteitä
- tunnistaa kääntämisen viestintätehtävänä
- tunnistaa kääntämisen teoreettisia lähtökohtia ja osaa käyttää keskeisiä käännösstrategioita
- tunnistaa ja osaa jäsentää käännösprosessin vaiheet
- tunnistaa kulttuurisidonnaisia merkityksiä sekä osaa muuntaa ne kohdekulttuuriin sopivaksi käännökseksi
- tiedostaa kääntäjän vastuun ja digitaalisen kääntämisen mahdollisuudet ja haasteet

Sisältö

- kääntämisen peruskäsitteet kääntämisen keskeisimmät teoriat ja strategiat
- käännösprosessin vaiheet
- kääntämisen kulttuurisidonnaisuus ja kulttuurien välinen vertailu
- kääntäjän vastuu
- käännöstehtävät
- digitaalisuus kääntämisessä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus
Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta:

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Tästä noin puolet on kirjallisen viestinnän opiskelua ja puolet puheviestinnän opiskelua.
Lähiopetuksen määrä kuormituksesta on noin 10 %. Muu osa on itsenäistä opiskelua, verkossa tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävien tekemistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa hyödyntää käännösteoreettisia lähtökohtia käännöstyössään
- osaa ratkaista viestintätehtävään ja kulttuurien väliseen epätasapainoon liittyvät ongelmat
- osaa perustella valitut käännösratkaisut
- osaa kääntää sekä yleiskielisiä että yksinkertaisia erikoisalan tekstejä toimeksiannon mukaisesti
- osaa hakea ja kriittisesti arvioida kääntämisessä tarvittavaa tietoa

Sisältö

- käännösteoriat
- tekstin ja käännöksen viestintätehtävä
- käännösten kulttuurisidonnaisuus
- käännösstrategiat
- yleiskieliset ja yksinkertaiset erikoisalan käännökset
- kääntäjän tiedonhaku
- käännöstehtävät

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: Täydentyy myöhemmin

Suositeltava kirjallisuus:

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovitaan opintojakson vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitukset voidaan tehdä yhteistyössä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan vastuulehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu loppulukukauden kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan keskivaiheen opintojen arviointikriteerejä:
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa mikä on asiakirja
- osaa ottaa huomioon asiakirjojen kääntämisen erityispiirteet ja vaatimukset
- tunnistaa auktorisoidun kääntämisen perusperiaatteet
- osaa toteuttaa käännösprosessin alusta loppuun
- osaa käyttää monipuolisesti kääntäjän työvälineitä
- osaa kääntää asioimistulkkaukseen liittyviä asiakirjoja
- tuntee digitaalisen kääntämisen käytäntöjä ja tunnistaa kehittämistarpeita

Sisältö

- asiakirja
- asiakirjojen kääntämisen erityispiirteet ja vaatimukset
- auktorisoitu kääntäminen
- käännösprosessi
- kännöstehtävät
- kääntäjän digitaaliset työvälineet sekä niiden kehittämismahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: http://libguides.diak.fi/mydiak/ktä03

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä:
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Elina Johansson

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan kirjoittajana ja lukijana

Sisältö

- kirjoitusprosessi
- kirjoittamisen ja lukemisen esteet ja avut

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

21.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Päivi Pässilä
 • Elina Johansson

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan kirjoittajana ja lukijana

Sisältö

- kirjoitusprosessi
- kirjoittamisen ja lukemisen esteet ja avut

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Ryhmät
 • A49astu
  A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa oman kielen ohjauksen ja opetuksen tavoitteet ja merkityksen oppilaan identiteetin ja sosiaalisen integraation vahvistamisessa
- tietää oman kielen ohjaajan työtehtävät ja työympäristön
- tuntee kielellisen kehityksen ja sen ohjaamisen ja tukemisen perusteet
- tietää kaksikielisyyteen kasvamisen problematiikan ja osaa tukea kaksikielisyyttä

Sisältö

- oman kielen ohjauksen ja opetuksen tavoitteet ja merkitys
- oman kielen ohjaajan ja opettajan työtehtävät ja työympäristö
- oman kielen ohjaus ja opetus
- kielellisen kehityksen ja sen ohjaamisen ja tukemisen perusteet
- kaksikielisyys

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan loppuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Ryhmät
 • A49astu
  A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee ja osaa soveltaa äidinkielen opetuksen pedagogiikkaa ja kielididaktiikan menetelmiä oman äidinkielen opetuksessa
- ymmärtää tavoitteen asettelun ja suunnittelun merkityksen sekä periaatteet ohjaus- ja opetustyössä
- osaa suunnitella oman kielen opetusta

Sisältö

- äidinkielen opetuksen pedagogiikan ja kielididaktiikan perusteet
- suunnittelu ohjaus- ja opetustyössä
- kielitaidon arviointi

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan loppuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

0 op

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Bachelor of Social Services
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Atte Kollanus
 • Heidi Silvan
 • Elina Johansson

Sisältö

Diakin koulutusten opinnäyteprosessiin liittyvät työ- ja tukipajat.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Bachelor of Social Services
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Atte Kollanus
 • Heidi Silvan
 • Juhani Toivanen
 • Elina Johansson

Sisältö

Diakin koulutusten opinnäyteprosessiin liittyvät työ- ja tukipajat.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Markku Hiltunen
 • Mirjami Vara
 • Sampo Sivula
 • Karri Soppi
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa koulutuksen periaatteet ja opiskelukäytännöt Diakissa sekä sitoutuu niihin
- osaa suunnitella opintojaan
- osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
- osaa käyttää kirjaston palveluja

Sisältö

- johdanto korkeakouluopintoihin (Diak opiskelupaikkana, monimuotokoulutus, MyDiak, lukujärjestys, ops, hops, ahot)
- tietotekniikka
- tarvittavat tietotekniset sovellukset ja ohjelmat
- kirjaston palvelut

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ei ole pakollista oppimateriaalia. Opintojakson suositeltava kirjallisuus löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu alkulukukauden kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojaksolla on ennakkotehtävä, joka tehdään ennen opintojakson alkua. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien ja oppimisalustan materiaalien avulla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, työskentely etäjaksoilla ja opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa opiskelussa tarvittavat tekstilajit ja viestintätilanteet ja osaa käyttää lähteitä kirjallisissa töissään Diakin ohjeiden mukaisesti
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä kehittää viestintäänsä palautteen perusteella
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä
- tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa

Sisältö

- opiskelun tekstilajit ja viestintätilanteet
- lähteistäminen ja referointi
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- viestijäkuva
- yksilö- ja ryhmäviestintätilanteet

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus
Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Nylund, M., Valtonen, M., & Vesterinen, O. (toim.) (2020). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0. (Diak opetus, 7). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla https://libguides.diak.fi/oskeopas
Sala, E., Sihvo, M., & Laine, A. (2011). Ääniergonomia. Toimiva ääni työvälineenä. Helsinki: Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Tästä noin puolet on kirjallisen viestinnän opiskelua ja puolet puheviestinnän opiskelua.
Lähiopetuksen määrä kuormituksesta on noin 10 %. Muu osa on itsenäistä opiskelua, verkossa tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa lähiopetusviikolla luentomuotoisella opetuksella. Ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla ohjeistetaan itsenäinen työskentely.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä
Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan
- osaa viestiä suullisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa ja käyttää tavallisimpia rakenteita oikein
- osaa ääntää selvästi ja luontevasti
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä
- tavoitteena on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen ja KORU-taitotasoasteikon mukaan

Tutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Sisältö

- kommunikaatio eri vuorovaikutustilanteissa
- tiedon hankinta ja tiedon välittäminen suullisina esityksinä
- asioimistulkkausalan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 ruotsin kielessä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä kirjallisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet
- osaa hakea ja hyödyntää tietoa asioimistulkkausalan ruotsinkielisistä lähteistä
- tavoitteena on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen ja KORU-taitotasoasteikon mukaan

Tutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Sisältö

- kirjoittaminen, lukeminen ja kielen rakenteet
- yleiskielen ja asioimistulkkausalan sanasto ja aihepiirit
- asioimistulkkausalan kirjallinen viestintä erilaisissa mediaympäristöissä
- tiedonhaku ruotsinkielisistä asioimistulkkausalan lähteistä

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 ruotsin kielessä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, ryhmä- ja parityöskentely, omatoiminen opiskelu

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssilla on noin 10 lähiopetuskertaa

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen.
Tentti
Arviointi hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelu, sisältää itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä

Verkkokeskustelu, Paritehtävä, Osallistuminen lähiopetukseen, Pienryhmätyöskentely, Itsenäinen työskentely,

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö kurssikohtaisesti esim. vierailijat tai vierailukohteet, mahdollisesti työelämälähtöinen tehtäväosio esim. osana projektia/hanketta, tandem-opiskelu ruotsinkielisen oppilaitoksen kanssa tms.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Joka toteutukselle oma, kirjallisten tenttien uusinnat yleisissä tenteissä, suullisten tenttien uusinnoista sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 3 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

Kurssien rakenne on 10 luentoa ja tentit (lähiopetusviikoilla kaksi 1,5h luentoa), voi vaihdella lukujärjestyksessä.
Suositeltava ajankohta on 2. lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§,) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kirjallisen taidon

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Kurssiarviointi 0-5

Tutkintodistukseen merkitään tyydyttävä/hyvä (virkatehtävissä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito); Arvosanat 1-3 tuottaa arvosanan tyydyttävä kirjallinen kielitaito ja 4-5 hyvä kirjallinen kielitaito

Arvioinnin perusteet Yleiseurooppalainen viitekehys ja taitotasoasteikot (CEFR), KORU-arviointikriteeristö

Läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen vaaditaan hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Sosionomi (AMK)
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • Sampo Sivula
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa työhakemuksen ja cv:n
- rohkaistuu käyttämään suomea työympäristössä
- tutustuu työhön liittyviin teksteihin ja suomalaiseen työkulttuuriin

Sisältö

- suomalainen työkulttuuri- ja tavat sekä niihin liittyvät fraasit ja sanasto
- työelämän kielenkäyttötilanteet
- itsestä kertominen ja oman osaamisen markkinoiminen

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja ryhmä- ja paritehtävät. Itsenäiset tehtävät.

Esitietovaatimukset: Kurssin lähtötaso on vähintään A2-B1

Aika ja paikka

Verkkototeutus, jossa on etäopetusta 27.5.–17.6.2024 (kolme kertaa viikossa).

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään seuraavaa kirjaa: Työelämän suomea 2. Suomeksi töihin. Jepa Piirainen. Finn Lectura.

Kirjan työelämän teemoja ei käsitellä kurssilla kokonaan.

Opiskelija voi kuunnella kappaleita kotonaan OTSO-sovelluksesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 5 op (5 x 27 = 135 tuntia). Kontaktiopetusta Zoomissa on vähän, ja kurssilla pitää tehdä paljon itsenäistä työtä tutustumalla huolellisesti kirjan kappaleisiin ennen opetusta ja tekemällä vaaditut tehtävät.

Etäopetusta on ajalla 27.5.–17.6.2024 (kolme kertaa viikossa).

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: Kurssin lähtötaso on vähintään A2-B1

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditaan säännöllistä läsnäoloa. Paljon itsenäistä työskentelyä ja kotitehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi: hyväksytty/ hylätty

Hyväksytty = läsnäolo, työskentely ja palautetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • Milka Saari
 • Sampo Sivula
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- kehittää suomen kielen puheen ja tekstin ymmärtämisen sekä puhumisen ja kirjoittamisen taitoaan kohti tulkin työn edellyttämää tasoa
- kehittää puhetapaansa ja ääntämystään
- osaa hahmottaa tekstien ja lauseiden rakentumista
- osaa käyttää kielen perusrakenteita ja ymmärtää vaativiakin rakenteita

Sisältö

- kielitaidon eri osa-alueet
- ääntäminen
- lausetyypit
- lauseenvastikkeet
- partisiipit
- rektiot
- objekti

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus
Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

White, L. (2006). Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
Turun yliopisto. Suomea edistyneille. Täsmäopetusta edistyneille suomenoppijoille -hanke. Saatavilla https://blogit.utu.fi/suomeaedistyneille/tervetuloa-blogiin/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Vesa Vainiomäki
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän ja sen toiminnan perusperiaatteet
- ymmärtää suomalaisen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän periaatteet
- tietää kansalaisen ja viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
- tietää Suomen vähemmistö- ja maahanmuuttajaryhmät
- ymmärtää suomalaisen kulttuurin ja uskonnon ominaispiirteitä

Sisältö

- suomalaisen yhteiskuntajärjestelmä ja sen toimintaperiaatteet
- päätöksenteko- ja hallintojärjestelmä Suomessa
- kansalaisen ja viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
- keskeiset vähemmistö- ja maahanmuuttajaryhmät Suomessa
- suomalainen kulttuuri ja uskonnollinen ympäristö

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetusta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus tulee Diakle-alustalle
Tärkeitä nettiosoitteita:
thl.fi
stm.fi
Hyvinvointialueiden nettiosoitteet
Eri järjestöjen nettisoitteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi esitellään Diaklessa

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee kasvatus- ja opetusalan varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen
- tietää kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa
- tietää ja osaa nimetä kasvatus- ja opetusalan keskeiset käsitteet ja termit
- osaa etsiä molempien työkielien kasvatus- ja koulutusalaa koskevaa tietoa luotettavista tietolähteistä ja hyödyntää näitä tietolähteitä tulkkauksessa
- osaa pohtia tulkin työroolia kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteissa

Sisältö

- kasvatus- ja opetusalan lainsäädäntö, koulutus ja toimijat
- kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöihin tutustuminen
- tulkkaus kasvatus- ja opetusalan eri toimintaympäristöissä
- kasvatuksen ja koulutuksen käsitteet ja erot suomalaisessa ja toisen maan kielen kulttuurissa ja toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Kasvatus- ja opetusalan verkkosivustot
Ajankohtainen materiaali verkkoalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintoihin kuuluu itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelyä. Opintoihin kuuluvan opintokäynnin ja haastattelun opiskelija tekee itsenäisesti osana opintoja.

Sisällön jaksotus

Orientaatio, luennot ja seminaari lukujärjestyksen mukaisesti. Tehtävät ja verkkokeskustelut verkkoalustalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Voi suorittaa avoin amk opintoina

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin yleiset arviointikriteerit. Tehtävissä tarkennetut arviointikriteerit verkkoalustalla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opintojen kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Marianne Neuvonen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä sosiaalialaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän toimintaperiaatteet
- osaa sosiaalialan keskeisiä käsitteitä ja termejä
- vertailee sosiaalialaa eri työkielten maissa
- tietää sosiaalialan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa

Sisältö

- sosiaalialan keskeisin lainsäädäntö
- sosiaalipalvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmä
- sosiaaliturvajärjestelmän toimintaperiaatteet
- sosiaalialan keskeiset käsitteet ja termit
- sosiaalialan vertailu eri maissa

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa terveydenhuoltoalan keskeisen lainsäädännön
- osaa kuvata terveyspalvelujärjestelmän ja sen toimintaperiaatteet ja osaa nimetä terveydenhuoltoalan keskeiset käsitteet ja termit
- osaa kuvata ihmisen rakenteen ja elinten toiminnan ja nimetä niiden tehtävät
- tunnistaa maahanmuuttajien keskeiset kansanterveysongelmat
- osaa hakea tietoa terveydenhuoltoon liittyvistä asioista ja osaa vertailla perustasolla terveydenhuoltoalaa työkieltensä maissa
- tietää terveysalan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa

Sisältö

- terveydenhuoltoalan keskeinen lainsäädäntö
- terveyspalvelujärjestelmä ja toimintaperiaatteet
- terveydenhuoltoalan keskeiset käsitteet ja termit
- ihmisen rakenne sekä elinten toiminta ja tehtävät
- maahanmuuttajien keskeiset kansanterveysongelmat
- terveydenhuoltoalan tilanteiden erityispiirteet

Opetusmenetelmät

Opiskelijoita osallistava luento, itsenäinen opiskelu, tiedonhaku ja oppimistehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.
Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pakolliset oppimistehtävät: Terveyspalvelujärjestelmä 2 op, ihmisen anatomia ja fysiologia 1 op ja kansansairaudet 1 op.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat:
- aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tehtävien ohjeenmukainen tekeminen ja palauttaminen aikataulun mukaan

Arviointi toteutetaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa määritellä Suomen ja EU:n maahanmuuttopolitiikan keskeiset linjaukset
- osaa luokitella maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä sekä siihen sisältyviä oikeuksia ja velvollisuuksia
- osaa selittää Suomen maahanmuuttohallinnon rakenteet ja toimintatavat
- osaa selittää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän ja siihen liittyvät prosessit
- osaa eritellä myös muut maahanmuuttoon liittyvät keskeiset prosessit
- tietää maahanmuuttoalan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa

Sisältö

- maahanmuuttopolitiikka Suomessa ja EU:ssa
- maahanmuuttoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö
- maahanmuuttohallinnon rakenteet ja toimintatavat
- pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä
- maahanmuuttoon liittyvät keskeiset prosessit

Opetusmenetelmät

Opetus on enimmäkseen luentomuotoista. Mahdollisuuksien mukaan luennoijina toimivat lehtorin lisäksi eri viranomaisten, kuten Migrin, asiantuntijat. Lisäksi luennoilla keskustellaan ryhmässä erilaisista maahanmuuttoalaan ja tällä alalla tehtäviin tulkkauksiin liittyvistä kysymyksistä ja pohditaan esimerkiksi opiskelijoiden omia kokemuksia maahanmuuttoalan tulkkauksista.
Oppimista tapahtuu myös itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien kautta.

Oppimateriaalit

Pääasiallista oppimateriaalia ovat luentodiat ja opintojaksolla käsiteltyjen viranomaisten verkkosivut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoille kutsutaan viranomaistahojen asiantuntijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson viimeisellä kerralla ns. open book -tenttinä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen lähiopetukseen, noin 3-4 oppimistehtävää ja lopputentti.
Oppimistehtävien aiheina mm. turvapaikka- ja oleskelulupaprosessit, maahanmuuttoaiheisten lehtiartikkelien esittely ja keskustelu niiden pohjalta, sanaston kerääminen luentojen aikana sekä lopputentti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso painottuu lukukauden alkuun, jolloin se tukee parhaiten samaan alaan liittyviä tulkkausharjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla edellytetään aktiivista osallistumista luennoille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on numeerinen (0-5).
Arvioinnin perusteena on tenttiarvosana, mutta siinä voidaan huomioida myös läsnäolo kontaktiopetuksessa sekä opiskelijan yleinen aktiivisuus opetuksen aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää suomalaisen oikeuslaitoksen keskeiset toimintaperiaatteet, rakenteet ja prosessit
- osaa selittää Suomen poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten toimintaa ja tehtäviä sekä roolin oikeusjärjestelmässä
- osaa luokitella ja vertailla toisen työkielensä alueen maiden vastaavia toimijoita, rakenteita ja prosesseja
- osaa käyttää oikeus- ja poliisialan tulkkauksen kannalta keskeistä käsitteistöä sekä osaa eritellä rikos-, riita- ja hakemusasioiden prosessit ja käsitteistön
- osaa käyttää keskeisiä juridisen tiedon tietolähteitä ja osaa hakea tarvittavaa informaatiota
- tietää poliisi- ja oikeusalan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa

Sisältö

- oikeuslaitoksen keskeiset toimintaperiaatteet, rakenteet ja prosessit
- poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten toiminta, tehtävät ja rooli oikeusjärjestelmässä
- toisen työkielen vastaavat toimijat, rakenteet ja prosessit
- oikeus- ja poliisitulkkauksen keskeinen käsitteistö ja keskeiset juridisen tiedon tiedonlähteet
- rikos-, riita- ja hakemusasioiden prosessit

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu lehtorin luennoista, ulkopuolisten asiantuntijoiden esityksistä sekä yhteisestä keskustelusta ja pohdinnasta.
Opiskelija perehtyy toimintaympäristöön myös itsenäisesti lehtorin antamien ohjeiden mukaisesti.

Aika ja paikka

Opetusta on sekä kampuksella että Zoomissa.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali


Esimerkkikirjallisuutta:
- Jokela, A. (2016). Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot. Oikeudenkäynti I. Helsinki: Alma Talent

- Jokela, A. (2018). Rikosprosessioikeus. Helsinki: Alma Talent

- Letto-Vanamo P. & Tamm D. (2015). Oikeuden maailma. Vantaa: Suomalainen lakimiesyhdistys (esim. islamin oikeus, kiinan oikeus)

- Oikeusministeriön verkkosivut (https://oikeusministerio.fi/hallinnonala)
- Verkkosivu oikeus.fi
- Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin verkkosivut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle pyritään saamaan eri viranomaistahojen asiantuntijoita luennoimaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi pidetään tentti, joka toteutetaan aikataulusta riippuen joko verkkotenttinä tai ryhmäkeskusteluna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen tukee tulkkausharjoituksia, joten se on erittäin tärkeää.

Lisäksi opintojaksoon kuuluu 4 - 5 oppimistehtävää ja lopputentti.

Sisällön jaksotus

Opetus sijoittuu kevätlukukauden alkupuoliskolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on numeerinen asteikolla 0 - 5.
Arvioinnissa sovelletaan Diakin yleisiä kirjallisten tehtävien arviointiperusteita (loppuvaiheen opiskelijat). Aktiivisuus tunneilla voidaan huomioida arvioinnissa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustilanteeseen
- tunnistaa ja esittelee roolinsa tulkkaustilanteessa
- tunnistaa tilanteeseen sopivat eri tulkkausmenetelmät
- tunnistaa tulkin työtä ohjaavat eettiset periaatteet
- osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilannetta
- osaa arvioida ja vahvistaa kielitaitoaan
- tutustuu suomalaiseen tulkkauspalvelujärjestelmään
- tutustuu tulkkipalveluita tuottavan yrityksen toimintaan

Sisältö

- toimeksiantoon valmistautuminen
- tulkin toimintavalmiudet
- kielitaidon kehittäminen
- kasvatus- ja opetusalan tyypillisimmät viestintä- ja vuorovaikutustilanteet
- asioimistulkkauspalvelujärjestelmä Suomessa

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Oppimateriaalit

Kasvatus- ja opetusalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustilanteeseen
- tunnistaa ja esittelee roolinsa tulkkaustilanteessa
- tunnistaa tilanteeseen sopivat eri tulkkausmenetelmät
- tunnistaa tulkin työtä ohjaavat eettiset periaatteet
- osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilannetta
- osaa arvioida ja vahvistaa kielitaitoaan

Sisältö

- toimeksiantoon valmistautuminen
- tulkin toimintavalmiudet
- kielitaidon kehittäminen ja erikoisalan sanastotyö
- sosiaalialan tyypillisimmät viestintä- ja vuorovaikutustilanteet

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sosiaalialan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustilanteeseen
- tunnistaa ja esittelee roolinsa tulkkaustilanteessa
- tunnistaa tilanteeseen sopivat eri tulkkausmenetelmät
- tunnistaa tulkin työtä ohjaavat eettiset periaatteet
- osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilannetta
- osaa arvioida ja vahvistaa kielitaitoaan
- osaa kehittää asiantuntijuuttaan

Sisältö

- toimeksiantoon valmistautuminen
- tulkin toimintavalmiudet
- kielitaidon kehittäminen ja erikoisalan sanastotyö
- terveysalan tyypillisimmät viestintä- ja vuorovaikutustilanteet

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Terveysalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustilanteeseen
- tunnistaa ja esittelee roolinsa tulkkaustilanteessa sekä tunnistaa tilanteeseen sopivat eri tulkkausmenetelmät
- tunnistaa tulkin työtä ohjaavat eettiset periaatteet
- osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilannetta
- osaa arvioida ja vahvistaa kielitaitoaan
- osaa toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

Sisältö

- toimeksiantoon valmistautuminen
- tulkin toimintavalmiudet
- kielitaidon kehittäminen ja erikoisalan sanastotyö
- maahanmuutto-, poliisi- ja oikeusalan tyypillisimmät viestintä- ja vuorovaikutustilanteet
- työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja asiantuntijayhteistyö

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Maahanmuutto-, poliisi- ja oikeusalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tulkkausprosessin toimeksiannosta palautteen käsittelyyn
- tunnistaa osallistavan ja tutkivan kehittämisen merkityksen työssään
- osaa ylläpitää ammattitaitoaan ja työhyvinvointiaan
- osaa toimia alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijatiimiä
- osaa työskennellä asiantuntevasti ammatillisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- tulkkausprosessi toiminnallisena kokonaisuutena
- projektityöskentely ja kehittäminen
- työhyvinvointi
- asiantuntijayhteistyö
- ammatilliset toimintaympäristöt

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Harjoittelukohteesta riippuen vastaavan tulkkausalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tulkkausprosessin toimeksiannosta palautteen käsittelyyn
- tunnistaa osallistavan ja tutkivan kehittämisen merkityksen työssään
- osaa ylläpitää ammattitaitoaan ja työhyvinvointiaan
- osaa toimia alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijatiimiä
- osaa työskennellä asiantuntevasti ammatillisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- tulkkausprosessi toiminnallisena kokonaisuutena
- projektityöskentely ja kehittäminen
- työhyvinvointi
- asiantuntijayhteistyö
- ammatilliset toimintaympäristöt

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tulkkausprosessin toimeksiannosta palautteen käsittelyyn
- osaa soveltaa työssään osallistavan ja tutkivan kehittämisen periaatteita
- osaa ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja työhyvinvointiaan
- osaa toimia alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijatiimiä
- osaa työskennellä asiantuntevasti ammatillisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- tulkkausprosessi toiminnallisena kokonaisuutena
- projektityöskentely ja kehittäminen
- työhyvinvointi
- asiantuntijayhteistyö
- ammatilliset toimintaympäristöt

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Annukka Saarenmaa
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A49astu
  A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tulkkausprosessin toimeksiannosta palautteen käsittelyyn
- osaa soveltaa työssään osallistavan ja tutkivan kehittämisen periaatteita
- osaa ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja työhyvinvointiaan
- osaa toimia alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijatiimiä
- osaa työskennellä asiantuntevasti ammatillisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- tulkkausprosessi toiminnallisena kokonaisuutena
- projektityöskentely ja kehittäminen
- työhyvinvointi
- asiantuntijayhteistyö
- ammatilliset toimintaympäristöt

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Harjoittelukohteesta riippuen vastaavan tulkkausalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Brahim Oubamouh
 • Annukka Saarenmaa
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa identiteetin merkityksen osana ammatillista kasvua sekä omien ja yleisten asenteiden, arvojen, kulttuurin ja uskonnon vaikutuksen ammatilliseen työhön
- osaa eritellä tulkkaukseen liittyvät eettiset ohjeet ja perusperiaatteet sekä niiden merkityksen tulkin työssä
- osaa tulkin työhön ja tulkkauspalveluihin vaikuttavan lainsäädännön ja tunnistaa niiden vaikutuksen tulkin työhön
- osaa nimetä alan keskeiset toimijat ja tunnistaa oman roolinsa osana ammattiyhteisöä

Sisältö

- identiteetti, ammatillisuus ja ammatillinen kasvu
- tulkkaukseen liittyvä lainsäädäntö
- tulkin ammatillinen identiteetti ja kasvu
- tulkin rooli, alan keskeiset toimijat
- eettiset ohjeet ja periaatteet
- asenteet, arvot, kulttuuri ja uskonto tulkin työssä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: http://libguides.diak.fi/mydiak/tuv1

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu loppulukukauden kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei vaadi aiempaa osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä:
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Brahim Oubamouh
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tulkin työn historian pääpiirteet
- osaa käyttää tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistöä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän vaikutukset vuorovaikutukseen ja tulkin työhön
- osaa nimetä tulkkauksen perusteorioita

Sisältö

- tulkkauksen historia
- tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistö
- kulttuurien välinen viestintä
- tulkkauksen perusteoriat

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus
Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/tuv02

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyvä tentti suoritetaan toisen ja kolmannen lähijakson välisessä uusintatenttitilaisuudessa. Tentin voi uusia Diakin yleisten uusintatenttisääntöjen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu lähiopetusviikoille kolme, neljä ja viisi sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla. Opintojaksoon sisältyvä tentti sijoittuu toisen ja kolmannen lähiopetusviikon väliselle uusintatenttipäivälle.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5
Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Brahim Oubamouh
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkkaukseen valmistautumisen periaatteet ja toteuttaa niitä käytännössä
- tunnistaa keskeiset muistitoiminnot ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla
- tunnistaa tulkkausprosessin eri vaiheet ja niihin tarvittavat kognitiiviset prosessit ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla

Sisältö

- tulkkausprosessi ja sen vaiheet
- kognitiiviset prosessit ja keskeiset muistitoiminnot
- valmistautuminen tulkkaukseen

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/

Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus

Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.

Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu lähiopetusviikolle kolme, neljä ja viisi sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Brahim Oubamouh
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa lyhytkestoisen konsekutiivitulkkauksen menetelmiä
- osaa erotella keskustelun rakenteen ja tulkatun tilanteen dynamiikan
- tunnistaa lähi- ja etätulkkauksen erot
- osaa käyttää tulkkaustaitoja kasvatus- ja opetusalalla
- osaa analysoida omaa tulkkaussuoritustaan

Sisältö

- lyhytkestoinen konsekutiivitulkkaus
- keskustelun rakenne
- tulkkaustilanteen dynamiikka
- lähitulkkaus
- etätulkkaus
- tulkkaus kasvatus- ja opetusalalla

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/

Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus

Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.

Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu loppulukukauden kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien ja kirjallisuuden avulla.

Esitietovaatimukset

Ennen opintojakson alkua opiskelijan tulee olla suorittanut opintojaksot Tulkin etiikka ja ammatillisuus, Tulkkauksen perusteet ja Tulkin perustaidot tai muutoin olla hankkinut vastaavan osaamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää lyhytkestoisen konsekutiivitulkkauksen menetelmiä dialogitulkkaustilanteessa
- osaa käyttää konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena
- osaa käyttää tulkkaustaitoja ja alan termejä sosiaalialan eri ympäristöissä
- tunnistaa sosiaalialan ammattilaisten tehtävät ja osaa toimia asiantuntijatiimin jäsenenä
- osaa analysoida omaa tulkkaussuoritustaan ja antaa rakentavaa vertaispalautetta

Sisältö

- lyhytkestoinen konsekutiivitulkkaus
- muistiinpanotekniikka
- tulkkaus sosiaalialalla
- sosiaalialan ammattilaisten tehtävät ja asiantuntijayhteistyö
- oman tulkkaussuorituksen reflektointi ja palautteenanto

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta:

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu viidelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja harjoitustallenteiden avulla.

Esitietovaatimukset

Edeltävät TUV-opintojaksot oltava suoritettu, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä:
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Tilli
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää sujuvasti konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena
- osaa käyttää prima vista -tulkkauksen menetelmiä perustasolla
- osaa soveltaa etätulkkausmenetelmiä ja tulkkauksen digitaalisia ratkaisuja
- tunnistaa terveydenhuoltoalan ammattilaisten tehtävät ja osaa toimia asiantuntijatiimin jäsenenä
- tunnistaa terveydenhuoltoalan erityistilanteet ja toimii niissä ammattimaisesti sekä osaa käyttää tulkkaustaitoja ja alan termejä terveysalan eri ympäristöissä
- osaa analysoida omaa tulkkaussuoritustaan ja antaa rakentavaa vertaispalautetta

Sisältö

- vaativa konsekutiivitulkkaus
- prima vista -tulkkaus
- etätulkkauksen erityiskysymykset, tavallisimmat etätulkkauslaitteet sekä tulkkauksen digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittämismahdollisuudet
- terveydenhuoltoalan ammattilaisten tehtävät ja asiantuntijayhteistyö
- kulttuurisidonnaiset erityiskysymykset
- tulkkaus terveysalalla
- reflektointi ja palautteenanto

Esitietovaatimukset

Edeltävät TUV-opintojaksot oltava suoritettu, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää sujuvasti konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena vaativissa tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää simultaanitulkkauksen menetelmiä perustasolla
- osaa soveltaa prima vista -tulkkauksen menetelmiä
- osaa soveltaa eri tulkkausmenetelmiä maahanmuuttoon liittyvissä tilanteissa sekä analysoida ja kehittää omaa suoritustaan
- osaa eritellä maahanmuuttoalan ammattilaisten tehtävät ja toimii asiantuntijatiimin jäsenenä
- tunnistaa maahanmuuttoalaan liittyvien tulkkaustilanteiden erityispiirteitä

Sisältö

- vaativa konsekutiivitulkkaus
- simultaanitulkkauksen perusteet
- vaativa prima vista -tulkkaus
- tulkkaus maahanmuuttoasioissa
- ammattitaidon kehittäminen
- maahanmuuttoalan ammattilaisten tehtävät ja asiantuntijayhteistyö sekä maahanmuuttoalan erityiskysymykset

Esitietovaatimukset

Edeltävät TUV-opintojaksot oltava suoritettu, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytyn suorituksen saaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa. Opetusta varten on oltava toimivat IT-laitteet ja toimiva internet-yhteys. Myös kameran käyttömahdollisuus sekä hyvät kuulokkeet ja mikrofoni ovat edellytyksenä etänä pidettävien harjoitusten onnistumiselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointiin vaikuttavat oppimistehtävien lisäksi osallistumisaktiivisuus kontaktiopetuksessa. Arvioinnissa sovelletaan Diakin yleisiä osaamiskriteerejä (loppuvaiheen opiskelijat).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää sujuvasti konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena vaativissa tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää kuiskaustulkkauksen menetelmiä perustasolla
- osaa käyttää reletulkkausmenetelmää perustasolla
- osaa eritellä poliisi- ja oikeusalan ammattilaisten tehtävät ja osaa toimia asiantuntijatiimin jäsenenä
- osaa soveltaa eri tulkkausmenetelmiä poliisi- ja oikeusalaan liittyvissä tilanteissa sekä osaa analysoida ja kehittää omaa tulkkaussuoritustaan

Sisältö

- vaativa konsekutiivitulkkaus
- kuiskaustulkkaus
- reletulkkaus
- tulkkaus poliisi- ja oikeusalalla
- ammattitaidon kehittäminen sekä asiantuntijayhteistyö poliisi- ja oikeusalan tulkkaustilanteissa

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu tulkkausharjoituksista ja yhteisestä keskustelusta kontaktiopetuksessa sekä opiskelijoiden itsenäisestä työskentelystä erilaisten oppimistehtävien parissa.

Opintojaksolla harjoitellaan vaativaa konsekutiivitulkkausta muistiinpanojen avulla, lukutulkkausta sekä simultaanimenetelmää mm. kuiskaustulkkauksena.

Aika ja paikka

Opetusta on vaihtelevasti kampuksella ja Zoomissa.
Kontaktiopetuskerrat jakautuvat koko kevätlukukaudelle. Varsinaisten kuukausittaisten lähijaksojen lisäksi opintojaksolla pidetään kaksi ylimääräistä harjoituskertaa Zoomissa.

Harjoitukset kulkevat käsi kädessä Poliisi- ja oikeusala toimintaympäristönä
-opintojakson kanssa, joten näiden opintojaksojen samanaikainen suorittaminen on suositeltavaa.

Oppimateriaalit

Lehtorin osoittamat kirjalliset aineistot ja videomateriaalit. Opiskelijoita kannustetaan myös perehtymään itsenäisesti oikeustulkkausta käsittelevään kirjallisuuteen, kuten lehtiartikkeleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle pyritään saamaan kokenut oikeustulkki kertomaan työstään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tulkkausharjoituksissa on läsnäoloedellytys. Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelija tekee 4 - 5 oppimistehtävää ja valmistautuu harjoituksiin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät TUV-opintojaksot oltava suoritettu, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Lisätietoja opiskelijoille

Etätulkkausharjoituksia varten opiskelijalla pitää olla käytössään toimiva internet-yhteys ja mahdollisuus tallentaa omaa tulkkaustaan. Lisäksi harjoittelun onnistuminen edellyttää rauhallista tilaa, jossa voi tulkata ilman häiriötekijöitä.

Opintojaksolla pärjääminen edellyttää aiempien tulkkausharjoituskurssien suorittamista tai muuten vankkaa kokemusta alalta (sekä konsekutiivi- että simultaanimenetelmä ovat ennestään jossain määrin tuttuja).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tulkkaussuoritusten arvioinnissa sovelletaan Diakin tulkkauksen arviointitaulukkoa (loppuvaiheen opiskelijat) ja kirjallisissa tehtävissä Diakin yleisiä kirjallisten tehtävien arviointiperusteita (loppuvaiheen opiskelijat).
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin voidaan huomioida arvioinnissa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Paula Trentecuisse
 • Annukka Saarenmaa
 • Virpi Thurén
 • Pirjo Pouttu
Ryhmät
 • A49astu
  A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa käyttää työkieliä ja tulkkausmenetelmiä ammattimaisesti (konsekutiivitulkkauksen menetelmiä muistiinpanot tukena, etätulkkausmenetelmiä, prima vista -tulkkausta, simultaanitulkkausta, kuiskaustulkkausta, reletulkkausmenetelmää)
- osaa toimia asiantuntijatiimin jäsenenä eri tulkkaustilanteissa
- osaa analysoida ja kehittää omaa tulkkaussuoritustaan
- osaa arvioida toimintaansa tulkin eettisten sääntöjen pohjalta

Sisältö

- valmistautuminen
- tulkkausmenetelmät
- tilanteen hallinta
- tulkin ammattietiikka
- tulkkauksen arviointi ja ammatillisuuden kehittäminen

Opetusmenetelmät

- Opintojakso alkaa infotilaisuudella.

- Opintojaksolla järjestetään (Zoomissa) harjoituspäiviä, joissa kerrataan kasvatus- ja opetus-, sosiaali-, terveys- sekä maahanmuutto-, poliisi- ja oikeusalojen tulkkauksessa olennaisia teemoja. Opiskelijat tekevät ennen harjoituspäiviä lehtoreiden antamat valmistautumistehtävät.

- Opintojaksoon sisältyy opitun osoittamiskoe, jossa opiskelija osoittaa saaneensa asioimistulkin ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Aika ja paikka

Zoom (harjoituspäivät) ja Diakin Helsingin-kampus (opitun osoittamiskoe).

Opintojakso järjestetään pääsääntöisesti vain syyslukukaudella.

Oppimateriaalit

Aiempien toimintaympäristö- ja tulkkausharjoituskurssien aineisto ja omat sanastot.

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Oikeustulkin eettiset ohjeet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opitun osoittamiskokeessa käytetään toisen työkielen arvioijia, jotka ovat yleensä jo pidempään tulkkeina toimineita henkilöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opitun osoittamiskoe 29.9.2023
Uusinta 24.11.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoituspäivien ja niihin liittyvien ennakkotehtävien lisäksi on tärkeää, että opiskelija harjoittelee itsenäisesti ja kertaa opintojen aikana kertynyttä aineistoa ja sanastoja.

Harjoituspäivissä on läsnäolovelvollisuus.

Sisällön jaksotus

1. Koeinfo
2. Valmistautumistehtävät ja itsenäinen harjoittelu
3. Harjoituspäivät ja kokeeseen valmistautuminen
4. Opitun osoittamiskoe

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ja opitun osoittamiskokeeseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki aiempien lukukausien opintojaksot (vain viimeisen lukukauden opintojaksot ja/tai opinnäytetyö voivat olla kesken). Jokaisen opiskelijan tilanne arvioidaan kuitenkin erikseen esimerkiksi rästien osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituspäivien ja ennakkotehtävien arviointina Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty.

Opitun osoittamiskoe arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa käytetään Diakin tulkkauksen arviointitaulukkoa.

Arviointiasteikko

0-5

Hylätty (0)

TULKKEEN SISÄLTÖ
Tulkkauksessa on enemmän puutteita ja epätarkkuuksia kuin kattavuutta ja tarkkuutta.
Tulkkeessa on enemmän puutteellisuuksia kuin oikeellisuutta.
Tulkkeen sisältö on enemmän alkutekstiä vastaamatonta kuin sitä vastaavaa.
Tulkkeessa on enemmän asiavirheitä/lisäyksiä/poisjättöjä kuin virheetöntä suorittamista.
(Kehittämishaasteita on vielä paljon.)

TULKKAUS
Tulkkaus on enemmän sujumatonta, epäluotettavaa ja vaikeata ymmärtää kuin sujuvaa, luotettavaa ja ymmärrettävää.
Tulkkauksessa on häiritsevän paljon heikkolaatuisia kohtia. Tulkkauksesta välittyy se, ettei tulkin strategioita vielä juurikaan hallita.
Tulkilta jää huomattavan paljon lauseita/ajatuksia kesken, hän ei pysy puhujan perässä.
Tulkkaus ei muodosta kokonaisuutta.
(Tulkkaustaidoissa on paljon kehitettävää.)

ILMAISU
Artikulaatiossa on pahoja puutteita, taukoja ja takeltelua, mikä haittaa viestin vastaanottamista.
Ilmaisussa on liikaa maneereja, täytesanoja tms.
Ilmaisun rytmitys on katkonaista ja häiritsevän epäluontevaa.
(Ilmaisua pitää selvästi kehittää.)

KIELITAITO
Lähdekielen prosessoinnissa kohdekieleksi on suuria vaikeuksia.
Kohdekieli on huomattavan epäidiomaattista ja virheellistä.
Parafraaseja ei käytetä tai ne eivät ole osuvia.
Rekisteri ja/tai tyylilaji eivät vastaa lähtötekstiä.
Ilmaisu on enemmän välikielistä kuin kohdekielistä.
(Kielitaitoa pitää selvästi kehittää.)

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Vuorovaikutustaidoissa on huomattavia puutteita.
Kontaktinotto ei onnistu.
Puheenvuoroja ja niiden vuoronvaihtoja ei hallita.
Katsekontaktin käyttö on erittäin puutteellista ja epäluontevaa.
Käytös ja esiintyminen eivät ole tulkkimaisia.
Tulkin roolin ottamisessa selviä puutteita, ei pysy roolissa.
(Vuorovaikutustaitoja pitää selvästi kehittää.)

TILANNETAIDOT
Tilanteen hallinnassa on selviä ja häiritseviä puutteita.
Tulkin ammatillista otetta ei saavuteta.
Tulkki esiintyy, käyttäytyy, pukeutuu ja/tai toimii toimeksiantoon sopimattomalla tavalla.
(Tilannetajua pitää selvästi kehittää.)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TULKKEEN SISÄLTÖ
Tulke on kaikilta osin erinomaisen kattavaa ja tarkkaa.
Tulke on kaikilta osin erinomaisen oikeellista.
Tulkkeen sisältö vastaa täysin alkutekstiä.
Tulkkeessa ei ole lainkaan asiavirheitä/lisäyksiä/poisjättöjä.

TULKKAUS
Tulkkaus on erinomaisen sujuvaa, luotettavaa ja ymmärrettävää
Tulkkaus on erinomaisen tasalaatuista koko tulkkauksen ajan.
Tulkkaus on täysin virheetöntä, ei korjauksia.
Tulkin strategiat hallitaan täysin.
Tulkki ei jätä lainkaan lauseita/ajatuksia kesken aiheetta.
Viesti välittyy erinomaisesti.
Tulkkaus muodostaa erinomaisen kokonaisuuden.

ILMAISU
Artikulaatio on erinomaisen selkeää, luontevaa ja vaivattomasti vastaanotettavaa.
Ilmaisussa ei ole lainkaan häiritseviä maneereja.
Ilmaisun rytmitys on erinomaista ja täysin luontevaa.

KIELITAITO
Lähdekieltä ymmärretään täysin.
Kohdekieli on kaikilta osin erinomaisen idiomaattista ja oikeakielistä.
Sanasto ja terminologia ovat täysin hallinnassa.
Parafraasit ovat kaikilta osin erinomaisen osuvia.
Rekisteri ja tyylilaji ovat täysin vastaavia.
Välikielisiä piirteitä ei ole lainkaan.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Vuorovaikutustaidot ovat erinomaiset.
Kontaktinotto on erinomaista.
Puheenvuorot ja niiden vuoronvaihdot hallitaan erinomaisesti.
Katsekontaktin käyttö on erinomaista.
Tulkin rooli on erinomaisen selkeä.

TILANNETAIDOT
Tilanne otetaan haltuun erinomaisesti.
Tulkin ammatillinen ote säilyy erinomaisesti koko ajan.
Tulkki esiintyy, käyttäytyy, pukeutuu ja toimii toimeksiannon vaatimalla tavalla erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa yleisen kielitieteen ja sanastotyön keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- tunnistaa kielen oppimisen ja monikielisyyden pääperiaatteet
- tunnistaa kielitaidon kehittämisen keinoja ja menetelmiä ja käyttää kielioppaita osana kielenoppimisprosessiaan
- osaa oikeakielisyyden perusasiat ja tunnistaa kielenhuollon merkityksen
- tunnistaa työkieliinsä liittyvät yleispiirteet ja kykenee vertailemaan niitä

Sisältö

- yleisen kielitieteen peruskäsitteet
- sanastotyön perusteet
- monikielisyys
- kielen oppimisen menetelmät

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus

Oppimateriaalit

Honko, M. & Mustonen, S. (2019). Tunne kieli. Helsinki: Finn Lectura

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa myös kirjatenttinä yleisinä tenttipäivinä:
Honko, M. & Mustonen, S. (2019). Tunne kieli. Helsinki: Finn Lectura
Suonuuti. H. & Suhonen. S. (2012) Sanastotyön opas. Sanastokeskus. TSK
Ojutkangas, K. , Larjavaara, M., Miestamo, M. & Ylikoski. J. (2013). Johdatus kielitieteeseen. Helsinki: Sanoma Pro

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa lähiopetusviikolla luentomuotoisella opetuksella. Ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla ohjeistetaan itsenäinen työskentely. Opintojaksolla tehdään oppimistehtävänä oppimispäiväkirja luennoista ja materiaaleista sekä pidetään suullinen esitys kieliryhmittäin kieliseminaarissa opintojakson lopuksi

Esitietovaatimukset

Opiskelijalta ei edellytetä aiempaa osaamista ennen opintojen aloitusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät (luentopäiväkirja) ja kieliryhmän suullinen esitys

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- osaa viestiä ja käyttää kumpaakin työkieltään kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää kasvatus- ja opetusalan sanastoa
- osaa seurata kasvatus- ja opetusalan sanaston ja termistön kehittymistä molemmilla työkielillä

Sisältö

- kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- kasvatus- ja opetusalan kielen rakenteet
- kasvatus- ja opetusalan sanasto

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat sanastotyö, kielitietoinen ja monikielinen koulumaailma sekä kielen rekisterit.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien TYV-opintojaksojen suorittamista ja B2-kielitaitotasoa suomen ja toisen työkielen osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Puurunen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa sosiaalialan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- osaa viestiä ja käyttää kumpaakin työkieltään sosiaalialan toimintaympäristölle tyypillisissä tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää sosiaalialan sanastoa
- osaa kartuttaa sosiaalialan sanastoaan ja termistöään molemmilla työkielillä tunnistaa digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet ja haasteet sosiaalialan monikielisessä viestinnässä

Sisältö

- sosiaalialan toimintaympäristöille tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- sosiaalialan kielen rakenteet
- sosiaalialan sanasto
- digitaalisuus monikielisessä sosiaalialan viestinnässä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat sosiaalialan sanastot, viranomaiskieli, selkokieli sekä asiatyyli.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien TYV-opintojaksojen suorittamista ja B2-kielitaitotasoa suomen ja toisen työkielen osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa terveysalan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- osaa viestiä ja käyttää kumpaakin työkieltään terveysalan toimintaympäristölle tyypillisissä tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää terveysalan sanastoa
- osaa seurata terveysalan sanaston ja termistön kehittymistä molemmilla työkielillä
- tunnistaa digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet ja haasteet terveysalan monikielisessä viestinnässä

Sisältö

- terveysalan toimintaympäristöille tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- terveysalan kielen rakenteet
- terveysalan sanasto
- digitaalisuus monikielisessä terveysalan viestinnässä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat terveysalan sanasto sekä kielen ja kuttuurin vaikutus toisiinsa.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien TYV-opintojaksojen suorittamista ja B2-kielitaitotasoa suomen ja toisen työkielen osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan keskivaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa maahanmuuttohallinnon toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- osaa viestiä ja käyttää kumpaakin työkieltään maahanmuuttohallinnon toimintaympäristölle tyypillisissä tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää maahanmuuttohallinnon sanastoa
- osaa seurata maahanmuuttohallinnon sanaston ja termistön kehittymistä molemmilla työkielillä

Sisältö

- maahanmuuttohallinnon toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- maahanmuuttohallinnon kielen rakenteet
- maahanmuuttohallinnon sanasto

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kielen merkitys kotoutumisessa, maahanmuuttoalan sanasto ja kielen affektiivisuus.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien TYV-opintojaksojen suorittamista ja B2-kielitaitotasoa suomen ja toisen työkielen osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan keskivaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • tuntiopettaja Tulkkaukset ja kielet
Ryhmät
 • A51astu
  A51astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- osaa viestiä ja käyttää kumpaakin työkieltään poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristölle tyypillisissä tulkkaustilanteissa
- osaa käyttää poliisi- ja oikeusalan sanastoa
- osaa seurata poliisi- ja oikeusalan sanaston ja termistön kehittymistä molemmilla työkielillä

Sisältö

- poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristölle tyypilliset viestintätilanteet ja tekstilajit
- poliisi- ja oikeusalan kielen rakenteet
- poliisi- ja oikeusalan sanasto

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Suurin osa työskentelystä on verkkopohjaista itsenäistä työskentelyä ja itsenäisten oppimistehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat oikeussaliviestintä, kielen deonttisuus ja lakitekstiin liittyvät rakenteet.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien TYV-opintojaksojen suorittamista ja B2-kielitaitotasoa suomen ja toisen työkielen osalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan loppuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiin vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen sekä kurssin oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Olga Galinski
 • Hanna Hovila
Ryhmät
 • HKI-S23astu
  HKI-S23astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee eri yritysmuodot
- tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät menettelytavat ja toiminnot sekä lainsäädäntöä
- tuntee tulkkausalan palveluntuottajien, työnantajien ja työntekijöiden verkostot
- tunnistaa työhyvinvoinnin ja työnohjauksen merkityksen työssäjaksamiselle sekä oman alansa keskeiset työelämätaidot
- tuntee työelämään liittyviä viestintätilanteita ja osaa viestiä omasta alastaan ja osaamisestaan
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- yritysmuodot ja yrityksen perustaminen
- yrityksen strateginen suunnittelu
- liiketoimintasuunnitelma
- työhyvinvointi ja työnohjaus
- työelämäviestintä

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/

Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus

Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.

Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu lukukauden kaikille lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Virpi Thurén
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee projektin elementit, erityispiirteet ja elinkaaren
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja asettaa projektin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- osaa suunnitella ja arvioida projektiryhmän työskentelyä
- osaa työskennellä asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti
- osaa luoda hyvää projektikulttuuria ja viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti projektityössä

Sisältö

- projektin elinkaari
- projektisuunnitelma
- projektin toteutus, seuranta ja arviointi
- projektikulttuuri
- asiakaslähtöisyys
- projektiviestintä

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus moodleroomsissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia/opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu lukukauden kaikille lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien ja kirjallisuuden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Arvioinnissa noudatetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerejä. Toteutuksella sovelletaan alkuvaiheen opintojen arviointikriteerejä: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan
- osaa viestiä suullisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa ja käyttää tavallisimpia rakenteita oikein
- osaa ääntää selvästi ja luonnollisesti
- ymmärtää englannin kielen merkityksen tieteen ja kansainvälisen yhteistyön kielenä
- tavoitteena on B1-C1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Sisältö

- kommunikaatio eri vuorovaikutustilanteissa
- tiedon hankinta ja tiedon välittäminen suullisina esityksinä
- asioimistulkkausalan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 englannin kielessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija saavuttaa oman alan työtehtävissä tarvittavan englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

30.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä kirjallisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja hallitsee englannin kielen perusrakenteet
- osaa hakea ja hyödyntää tietoa asioimistulkkausalan englanninkielisistä lähteistä
- tavoitteena on B1-C1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Sisältö

- kirjoittaminen, lukeminen ja kielen rakenteet
- yleiskielen ja asioimistulkkausalan sanasto ja aihepiirit
- asioimistulkkausalan kirjallinen viestintä erilaisissa mediaympäristöissä
- tiedonhaku englanninkielisistä asioimistulkkausalan lähteistä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 englannin kielessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija saavuttaa oman alan työtehtävissä tarvittavan englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Ari Hyvärinen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa kielen perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, osaa ääntämisen perusteet, ymmärtää ja löytää
- olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Sisältö

- lukeminen ja kirjoittaminen
- kieliopin ja rakenteiden kertaaminen
- sanastoharjoitukset
- ääntämisen perusteet
- suullinen ilmaisu

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus. Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely. Verkkotehtävät.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Diaklessa ja opettajan mahdollinen muu suosittelema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT 12/2018: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Diakin Ahot-menettelyn mukaisesti, tieto löytyy tutkintosäännöstä ja Diak sähköisestä opinto-oppaasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe on kurssin lopussa. Hylätyn tenttisuorituksen saa yrittää uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä on opiskelijalle n. 27 tuntia.
Valmentavan englannin kurssin opintopistemäärä on 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan läsnäolo lähi- ja etäopetuksessa sekä annettijen oppimistehtävien tekeminen.

Lisätukea ja ohjausta on saatavilla opintojen aikana ja jälkeen niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoista ja kokevat haasteita kurssitehtävissä mm. tukipajan muodossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Tentti hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Hanna Saario
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämisraportille tyypillisiä rakenteita ja kielen piirteitä
- osaa suunnitella tiedonhankintaa tutkimus- ja kehittämistyötä varten
- osaa tunnistaa kehittämiskohteita muuttuvassa työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä sekä ideoida oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessin
- osaa valita kehittämis- ja tutkimusstrategian sekä menetelmiä työelämälähtöisesti
- osaa hyödyntää Diakin opinnäytetyöohjeita

Sisältö

- asiantuntijatekstit, tutkimus- ja kehittämisraportit tekstilajina
- ideapaperi ja tiedonhankintasuunnitelma
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät
- tutkimusetiikka
- lähdeviittausjärjestelmä, opinnäytetyöohjeet

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, itsenäiset oppimistehtävät, ideapaperin esittely

Aika ja paikka

Syksy, 5. lukukausi, Helsingin kampus

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuudet (löytyy Diaklesta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aloituksessa ilmoitetaan varsinaiset ja uusintojen tenttipäivät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennoilla, joilla käsitellään opinnäytetyöprosessia ja sen toteuttamisessa tarvittavia menetelmiä ja osaamista. Opintojakso jatkuu oppimistehtävillä. Tehtävä 1 on menetelmäkirjallisuustentti. Tehtävä 2 on oman opinnäytetyön ideapaperin ja tiedonhakusuunnitelman laatiminen sekä ideapaperin esittäminen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT01 on opinnäytetyön ensimmäinen opintojakso. Prosessi jatkuu opintojaksoilla KIT02 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

12.08.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
Opettaja
 • Markku Hiltunen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Nina Sivunen
Ryhmät
 • A53astu
  A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa arvioida kriittisesti tutkimustietoa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin lupa- ja sopimusasiat
- osaa valita tutkimus- tai kehittämistehtäväänsä soveltuvat menetelmät
- osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman
- osaa keskustella rakentavasti opinnäytetöiden suunnitelmista

Sisältö

- tutkimustiedon kriittinen arviointi
- opinnäytetyösopimukset, tutkimusetiikka
- produktit, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, tieteellinen kielenkäyttö
- opinnäytetyön suunnitelma
- opponointi ja ratkaisujen perusteleminen

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, itsenäiset tehtävät, pienryhmäohjaus, opinnäytetyöseminaarit.

Oppimateriaalit

Diakin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 sekä omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Kansainvälisyys

Opintojakson suorittamisesta KV-vaihdossa tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 27h /opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija laatii opinnäytetyönsä suunnitelman ja esittelee sen seminaarissa sekä toimii opponenttina. Opintojaksolla osallistutaan KEH kyselytunneille.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT02 on osa opinnäytetyön kokonaisuutta KIT01 - KIT04.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan keskivaiheen arviointikriteerejä.
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Osaamisen_arviointikriteerit_AMK.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat