Siirry suoraan sisältöön

Yamk Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla: Y53sosva, syksy 2022

Tunnus: YAMKSOSVA

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS
Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla -ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena kehittää opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen työkäytännöissä, menetelmissä ja arvioinnissa. Koulutuksesta valmistuvilla on teoreettisia ja ammatillista osaamista kehittää vaikuttavia asiakas- ja palveluohjauksen työtapoja ja menetelmiä muuttuvissa asiakastilanteissa, palvelurakenteissa ja yhteiskunnallisissa muutoksissa.
Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen syventäviin ammattiopintoihin (20 op). Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen opintoja (20 op) tai avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun maisteri- ja yamk-opintoja tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tarpeisiin, esimerkiksi Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opinnäytetyö syventää osaamista vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen käytännöistä ja menetelmistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö lisää valmiuksia itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Syventävät ammatilliset opinnot (yamk-tutkinnoille yhteiset) 20 op
(*Syventävät ammatilliset opinnot (20 op) ovat yhteisiä Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 90 op kanssa)

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus 5 op
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä 5 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5 op

Syventävät ammatilliset opinnot (koulutusohjelmakohtaiset) 20 op

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Opinnäytetyö 30 op

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 1. / 2022 2. / 2023 1. / 2023
YAMKSOSVA-SYVAMMOP
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
YAMKSOSVA-SOTEYHTOP
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
YAMKSOSVA-AOS0005Y21S
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
AOS0102Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
AOS0203Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3
YAMKSOSVA-TIE0005Y21S
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä

(Valitaan kaikki)

5
TIE0103Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
TIE0202Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2
YAMKSOSVA-TUM0005Y21S
Tutkimusmenetelmät

(Valitaan kaikki)

5
TUM0005Y21S Tutkimusmenetelmät 5
YAMKSOSVA-TUS0005Y21S
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä

(Valitaan kaikki)

5
TUS0005Y21S Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
VAP0020Y22S
Vaikuttavan asiakas- ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

20
VAP0105Y22S Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5
VAP0205Y22S Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5
VAP0305Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5
VAP0405Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5
YAMKSOSVA-VAPVALOP
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YAMKSOSVA-YAMKOT
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YAMKSOSVA-OPI0030Y21S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OPI0110Y21S Opinnäytetyö I 10
OPI0210Y21S Opinnäytetyö II 10
OPI0310Y21S Opinnäytetyö III 10
Yhteensä 90 50 20 25 25 20 25 25 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YAMKSOSVA-SYVAMMOP
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
YAMKSOSVA-SOTEYHTOP
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
YAMKSOSVA-AOS0005Y21S
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
AOS0102Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
AOS0203Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3
YAMKSOSVA-TIE0005Y21S
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä

(Valitaan kaikki)

5
TIE0103Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
TIE0202Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2
YAMKSOSVA-TUM0005Y21S
Tutkimusmenetelmät

(Valitaan kaikki)

5
TUM0005Y21S Tutkimusmenetelmät 5
YAMKSOSVA-TUS0005Y21S
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä

(Valitaan kaikki)

5
TUS0005Y21S Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
VAP0020Y22S
Vaikuttavan asiakas- ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

20
VAP0105Y22S Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5
VAP0205Y22S Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5
VAP0305Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5
VAP0405Y22S Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5
YAMKSOSVA-VAPVALOP
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YAMKSOSVA-YAMKOT
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YAMKSOSVA-OPI0030Y21S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OPI0110Y21S Opinnäytetyö I 10
OPI0210Y21S Opinnäytetyö II 10
OPI0310Y21S Opinnäytetyö III 10