Siirry suoraan sisältöön

DKAVK23AVOIN Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: DKA0005A20A-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

23.01.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 8

Koulutus

  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

  • Sami Ritokoski

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää oman ammattialan historian ja keskeiset käsitteet
- osaa analysoida oman toimintansa taustalla olevia ihmiskäsityksiä ja arvoja
- ymmärtää ihmisen uskonnollisen kehityksen
- osaa reflektoida omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö

- keskeisimmät kirkon alan taustatieteet ja ammattialan käsitteet
- kirkon diakonian ja kasvatuksen ammattien historia, nykytila ja tulevaisuus
- ammattialan eettiset lähtökohdat
- ihmisen uskonnollinen kehitys
- kohtaaminen ja vuorovaikutus

Arviointiasteikko

0-5