Siirry suoraan sisältöön

ENG02MK23PMK Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3080

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opettaja

 • Juhani Toivanen

Ryhmät

 • E51sosd
  E51sosd
 • E51sos
  E51sos
 • 20.04.2023 13:00 - 14:30, ENG/ Opetus (pienryhmä 1)
 • 21.04.2023 13:00 - 14:30, ENG/ Opetus (pienryhmä 2)
 • 16.05.2023 09:15 - 11:30, ENG/ Kirjallinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti