Siirry suoraan sisältöön

KHO21MS22HKI (SH) Anatomia ja fysiologia II (2 op)

Toteutuksen tunnus: KHO2102A15S-3043

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Virpi Konola

Ajoitusryhmät

 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • A52sh
  A52sh

Pienryhmät

 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää ihmiskehon elinjärjestelmien säätelyn taustalla olevat tekijät ja osaa soveltaa tietojaan kliinisessä hoitotyössä
- ymmärtää sairauksien syntymekanismeja ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä

Sisältö

- ruuansulatus, virtsaneritys, hormonit, neste- ja suolatasapaino, happo-emästasapaino, lämmönsäätely, sukupuolielimistö, tuki- ja liikuntaelimistö, hermosto
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla Anatomia ja fysiologia I -opintojakson tai muu vastaava osaaminen osallistuakseen Anatomia ja fysiologia II -opintojaksolle.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.

Arviointiasteikko

0-5