Siirry suoraan sisältöön

RUT22MK23TKU Ruotsin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: RUT2201A19H-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

  • Tia Virtanen

Ryhmät

  • G53vip
    G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä kirjallisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa, tavoitteena on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen ja KORU-taitotasoasteikon mukaan
- osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet
- osaa hakea ja hyödyntää tietoa alan ruotsinkielisistä lähteistä

Sisältö

- kirjoittaminen, lukeminen ja kielen rakenteet
- yleiskielen ja viittomakielen- ja tulkkauksen alan sanasto ja aihepiirit
- kirjallinen viestintä erilaisissa mediaympäristöissä
- tiedonhaku ruotsinkielisistä viittomakielen- ja tulkkauksen alan lähteistä

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1 ruotsinkielessä.

Lisätiedot

Suoritetaan yhdessä opintojakson RUT0202A19H kanssa, jolloin opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon

Arviointiasteikko

0-5