Siirry suoraan sisältöön

THR04HS23DIAK Harjoittelu 4 (5 op)

Toteutuksen tunnus: THR0405A19H-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

 • Paula Trentecuisse
 • Olga Galinski
 • Pirjo Pouttu

Ryhmät

 • A51astu
  A51astu
 • 17.08.2023 14:15 - 15:45, THR04 Orientaatio
 • 02.10.2023 10:15 - 11:45, THR04 Ohjaus
 • 27.11.2023 12:30 - 14:00, THR04 Purkukeskustelu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustilanteeseen
- tunnistaa ja esittelee roolinsa tulkkaustilanteessa sekä tunnistaa tilanteeseen sopivat eri tulkkausmenetelmät
- tunnistaa tulkin työtä ohjaavat eettiset periaatteet
- osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutustilannetta
- osaa arvioida ja vahvistaa kielitaitoaan
- osaa toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

Sisältö

- toimeksiantoon valmistautuminen
- tulkin toimintavalmiudet
- kielitaidon kehittäminen ja erikoisalan sanastotyö
- maahanmuutto-, poliisi- ja oikeusalan tyypillisimmät viestintä- ja vuorovaikutustilanteet
- työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja asiantuntijayhteistyö

Opetusmenetelmät

Harjoittelun ohjaus, harjoittelu, raportointi, ryhmäkeskustelu

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Maahanmuutto-, poliisi- ja oikeusalan sanastolähteet molemmilla työkielillä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa. Lisätietoa vaihtoehtoisista suoritustavoista löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun suorittamisesta kv-ympäristössä sovitaan harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelun osuus on n. 100 tuntia ja n. 30 tuntia on varattu harjoittelun ohjaustunteihin osallistumiseen, harjoittelupaikan hakemiseen ja haastatteluun, sopimuksen tekemiseen, harjoitteluun valmistautumiseen, raportointiin ja palautekeskusteluun osallistumiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa opiskelija osallistuu harjoittelun ohjaustunneille ja tekee harjoitteluhakemuksen harjoittelupaikan vaatimusten mukaan. Hakemuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet. Opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen sopimuksen Diakin ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoittelupaikan toimintaan. Opiskelija havainnoi toimintaa harjoittelun ydintavoitteiden lisäksi ammattietiikan näkökulmasta ja nostaa ammattieettisiä kysymyksiä keskusteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun, laatii raportin harjoittelusta ja osallistuu yhteiseen palautekeskusteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Lisätietoa harjoittelun arvioinnista: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/harjoittelu/ohjeita-ja-tietoa-harjoittelijalle/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty