Siirry suoraan sisältöön

TKJ01MK24DIAK Liiketoiminnan kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKJ0105Y20H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

18.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Eeva Kiuru
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Matleena Messo

Ryhmät

 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk
 • 19.01.2024 14:15 - 17:30, TKJ01 / Luento
 • 08.02.2024 14:15 - 15:45, TKJ01 / Luento
 • 29.02.2024 14:15 - 17:30, TKJ01 / Luento
 • 22.03.2024 14:15 - 17:30, TKJ01 / Luento

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää strategian merkityksen, osaa analysoida työelämän muutosten vaikutukset strategiatyöhön ja luoda strategioita tulkkaustoiminnan näkökulmasta
• ymmärtää tulkkausalan yritystoiminnan erityispiirteet ja niiden vaikutuksen liiketoiminnan kehittämiseen
• ymmärtää liiketoiminnan suunnittelun sekä taloudenhallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot
• tietää, miten palveluita tuotteistetaan ja kehitetään, osaa arvioida palveluiden kannattavuutta sekä tuntee tuotteistamisprosessin sekä palvelun laatuun liittyvät keskeiset tekijät
• tietää työn tekemisen erilaiset mallit ja osaa soveltaa niitä omaan toimintaansa sekä yrityksen toimintaan

Sisältö

• strategiatyön prosessit ja strategian luominen
• tulkkausalan yritystoiminnan erityispiirteet ja profiloituminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja tietoturvakysymykset
• yrittäjämäisyys: kannattavan liiketoiminnan perusteet ja taloudenhallinta sekä esimiestyö ja alaistaidot
• palveluiden tuotteistaminen ja tuotteistusprosessi sekä palvelun laadun arvioiminen
• hankinnan periaatteet muuttuvassa yhteiskunnassa ja muuttuvalla alalla sekä kilpailutus

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Lisätiedot

SYV 2.1.

Arviointiasteikko

0-5