Siirry suoraan sisältöön

AIK02PK23HKI-SOSKIR Muutossosiaalityö (5 op)

Toteutuksen tunnus: AIK0205A20S-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Susanna Tanskanen
 • Marianne Neuvonen

Ryhmät

 • A53sosd
  A53sosd
 • A53sosn
  A53sosn
 • 08.03.2023 08:30 - 11:30, AIK02 / Orientaatio ja aloitusluento
 • 10.03.2023 12:30 - 15:30, AIK02 / Lainsäädäntö muutossosiaalityössä I
 • 13.03.2023 09:00 - 14:00, AIK02 / Lainsäädäntö muutossosiaalityössä II
 • 17.03.2023 08:00 - 09:00, AIK02 / Itsearviointitesti lainsäädännöstä aukeaa
 • 21.03.2023 15:00 - 17:30, AIK02 / Kansainvälisen sosiaalityön päivän seminaari
 • 22.03.2023 08:30 - 12:15, AIK02 / Osallistava dokumentointi (luento ja pariharjoite)
 • 27.03.2023 09:00 - 12:00, AIK02 / Alue- ja yhteisötyö: opintokäynti itsenäisesti tai tiiminä
 • 28.03.2023 09:30 - 11:45, AIK02 / Alue- ja yhteisötyö: opintokäynnin purkukeskustelu

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason muutossosiaalityötä
- tuntee ja osaa soveltaen käyttää keskeistä aikuis- ja nuorisososiaalityön ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
- tuntee sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen merkityksen sosiaalisen toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistamisessa
- osaa dokumentoida ja arvioida tavoitteellisen asiakastyön prosessin

Sisältö

- yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason muutossosiaalityö
- yksilökohtaisen muutossosiaalityön prosessi: palvelutarpeiden kartoitus, suunnitelma, toteutus ja arviointi
- sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen lähtökohdat
- suunnitelmallinen ja osallistava dokumentointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetukseesi sisältyy muutossosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen perusteiden, lainsäädännön sekä osallistavan dokumentoinnin opetusta. Lähiopetukseen sisältyy harjoitteita tunneilla mm. toimeentulotuesta ja osallistavasta dokumentoinnista.

Ydinsisällöt:
- yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason muutossosiaalityö
- yksilökohtaisen muutossosiaalityön prosessi: palvelutarpeiden kartoitus, suunnitelma, toteutus ja arviointi
- sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen lähtökohdat
- suunnitelmallinen ja osallistava dokumentointi

Oppimateriaalit

Tentittävä kirja (osa kirjan artikkeleista):
Matthies, A.-L., Svenlin, A.-R., & Turtiainen, K. (toim.). (2021). Aikuissosiaalityö - Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus Oy. Saatavissa kirjana ja e-kirjana kirjastoista.

Vaihtoehtoisen sähköisiä tieteellisiä artikkeleita sisältävän tenttimateriaalin löydät opintojakson sähköiseltä oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesta suoritustavasta sopiminen tulee tehdä yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa perustellen. Oppimistehtävät suoritetaan yksilötehtävinä. Opetuksen korvaaminen toteutuu yhteisesti sovitun kirjallisen materiaalin tenttimisellä yleisessä tentissä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää yhteistyötä alue- ja yhteisötyön osalta opintokäyntinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti verkossa -oppimistehtävän voit suorittaa yleisenä tenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Opintojaksossa ei ole kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sijoittuu lukukauden keskivaiheilla. Opintojakso edellyttää sinulta yksilötehtäviin valmistautumista itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijana osallistut opetukseen ja opintokäyntiin, suoritat hyväksytysti itsearviointitestin lainsäädännöstä (sähköinen testi), osoitat opetuksessa tehdyn harjoitteen (henkilökohtainen kirjausnäyte) pohjalta hallitsevasi perustaidot osallistavasta dokumentoinnista sekä hallitset muutossosiaalityön Yksilötentti verkossa -tenttimateriaalin hyväksytysti. Yksilötentti verkossa -oppimistehtävässä voit käyttää tentin aikana materiaaleja. Tentistä tulee numeerinen arvosana. Oppimistehtävät ovat spääoin yksilötehtäviä.

Opiskelijana sinun tulee osallistua opetukseen opintojakson ohjeiden mukaisesti. AHOT-hakemus tehdään Diakin yleisten ohjeisen mukaisesti. AHOT-hakemuksessa tulee osoittaa muutossosiaalityön teoreettinen ja käytännön hallinta, lainsäädännön hallinta sekä osallistavan dokumentoinnin perusteet Kansa-koulu -hankkeen materiaaleihin perustuen.

Arviointiasteikko

0-5