Siirry suoraan sisältöön

ASI02S23SHPÄ Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö (2 op)

Toteutuksen tunnus: ASI0202A20S-3042

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Ulla Lahtela

Ryhmät

 • H-S23shpä
  Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus
 • 24.08.2023 13:00 - 16:00, ASI02 / Aloitusluento
 • 08.09.2023 09:00 - 11:00, ASI02 / Luento
 • 02.10.2023 12:00 - 15:00, ASI02 / Suomen kieli
 • 03.11.2023 09:00 - 16:00, ASI02 / Seminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan
- ymmärtää kirkonalan, kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunta toiminnan organisoinnin ja toiminnan järjestämisen tavat
- tietää keskeisemmät älykkäät palvelut ja hyvinvointiteknologian sovellukset
- ymmärtää eri toimijoiden merkityksen palveluiden tuottamisessa ja sen laadussa
- osaa jäsentää asiakkaan asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä

Sisältö

- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet
- ajankohtainen sosiaali- ja terveysalaa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
- kirkon, kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toiminta
- älykkäät palvelut ja hyvinvointiteknologian sovellukset
- monialainen yhteistyö ja asiakkaiden terveys ja hyvinvointi
- asiakkaan/potilaan oikeudet ja asema palvelujärjestelmissä

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Arviointiasteikko

0-5