Siirry suoraan sisältöön

ASP01VK23DIAK Työelämäosaaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: ASP0104A20S-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 02.04.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 150

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sandra Hagman
 • Mika Alavaikko
 • Mari Nieminen

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee palveluiden tuottamisen monituottajamalleja
- osaa edistää kumppanuusperustaista yhteistyötä työyhteisöissä ja verkostoissa
-tuntee sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden perusteita ja hyviä käytäntöjä
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa työympäristöissä ja -tilanteissa
- osaa toimia lähiesimiehenä
- tuntee keskeisen työlainsäädännön
- osaa toimia monikulttuurisessa työyhteisössä
- tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän
- tuntee kestävän kehityksen merkityksen työyhteisöjen toiminnassa
- osaa vaikuttaa tavoitteellisesti yhteiskunnan päätöksentekoon.

Sisältö

- sosiaalipalvelujen laatu ja vaikuttavuus
- lähiesimiestaidot
- keskeinen työlainsäädäntö
- julkishallinnollinen päätöksentekojärjestelmä
- kestävä kehityksen osa-alueet ja periaatteet
- vaikuttamistoiminnan keinot

Opetusmenetelmät

*itseopiskelu verkossa
*yksilötehtävät
*kokoava tehtävä

Aika ja paikka

verkkototeutus, joka suoritetaan itsenäisesti opiskelijan omien aikataulujen mukaan välillä 27.2.-2.4.2023; opintojakso sisältää yhden aikaan sidotun tehtävän

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali löytyy Diaklesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei mahdollisuutta harjoittelu- tai työelämäyhteistyöhön

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

verkkotentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse opintojakson puitteissa päättää

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on ensimmäinen Diakissa toteutettava ns. suurryhmätoteutus ASP01 -opintojakson osalta. Tämä tarkoittaa opiskelijan kannalta seuraavia asioita:
*kurssilla ei ole luentoja tai ohjausta opettajien kanssa
*kurssin ensimmäinen tehtävä tulee suorittaa kahden viikon kuluessa kurssin alusta; muut kurssin tehtävät suoritetaan itsenäisesti omalla aikataululla opppimisalustalla
*kurssi toteutuu 27.2.-2.4.2023
*kurssiin sisältyy orientaatio; orientaatioon osallistuminen ei ole pakollista ja orientaatiosta tehdään tallenne
Toteutustavasta johtuen opiskelu vaatii opiskelijoilta vielä normaaliakin enemmän itseohjautuvuutta ja omien aikataulujen hallintaa

Arviointiasteikko

0-5