Siirry suoraan sisältöön

ATI03MS23HKI Asiakaspalvelu ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: ATI0305A19H-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus

Opettaja

 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén

Ryhmät

 • G53vip
  G53vip
 • 21.08.2023 08:30 - 10:00, ATI03 Opintojakson aloitus
 • 21.08.2023 10:15 - 11:45, ATI03
 • 21.08.2023 12:30 - 15:45, ATI03 Tulkin etiikka, ammattisäännöstö
 • 28.08.2023 08:30 - 11:45, ATI03 Eettinen havainnointi ja päätöksenteko
 • 12.09.2023 15:00 - 16:00, ATI03 Vapaaehtoinen etäohjaus
 • 20.09.2023 11:00 - 12:00, ATI03 Vapaaehtoinen etäohjaus
 • 25.09.2023 08:30 - 11:45, ATI03 Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen
 • 06.10.2023 09:15 - 11:45, ATI03 Postereiden esittelyt
 • 06.10.2023 12:30 - 15:45, ATI03 Postereiden esittelyt

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tarkastella asiakastilanteita eettisestä näkökulmasta
- tietää tulkkien ammattisäännöstöt ja opettajan eettiset periaatteet
- ymmärtää työkentän toimijoiden ammattiroolien erot
- osaa kohdata erilaisia asiakkaita
- osaa toimia erilaisissa asiakastilanteissa

Sisältö

- eettinen havainnointi ja päätöksenteko
- tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan etiikka
- roolit
- asiakaspalvelu
- sisäinen yrittäjyys

Opetusmenetelmät

Luento, oppimistehtävät ja tentti

Oppimateriaalit

Tilaa linkki:
Kalela,E. 2010. Etiikka_tulkkaustilanteissa. Helsinki: Premedia Helsinki oy
Sillman, S. 2017. Viittomakielen tulkkien eettisen pohdinnan kehittäminen ja tukeminen. Helsinki. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Juujärvi, S.& Myyry, L & Pesso K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Jyväskylä. Gummerrus Kirjapaino Oy
Kirjonen, S & Manunen, O. 2022. Katseenkestävää tulkkausta: vinkkejä ja työkaluja puhevammaisten tulkien eettiseen työskentelyyn. [ opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu]

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu ryhmissä case-työskentelynä. Opintojaksolla lähiopetus ja itsenäinen verkkotyöskentely vuorottelevat. Opintojakson päättää tentti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5