Siirry suoraan sisältöön

CHI01VS23DIAK Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families (5 op)

Toteutuksen tunnus: CHI0105A20S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 555

Koulutus

 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Hanna Dombret
 • Sini Hiltunen

Ryhmät

 • A50sh
  A50sh
 • A49sha
  A49sha
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sh
  E49sh
 • F49sh
  F49sh
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • A49nur
  A49nur
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh
 • 15.08.2023 12:00 - 15:45, CHI01 / Orientation
 • 06.09.2023 09:00 - 10:30, CHI01 / Guidance for the assignment
 • 06.10.2023 08:30 - 15:30, CHI01 / Seminar

Tavoitteet

At the end of the course the student is expected to
• Apply scientific knowledge of family nursing in the nursing care, health promotion and family support of children and adolescents with chronic conditions
• Identify common national and international challenges and societal changes in health promotion and chronic disease management with children and adolescents
• Assess the effectiveness of solution-focused and multidisciplinary family support and nursing
• Support and advice families in using services provided by NGOs, church organisations and low-threshold programmes

Opiskelija
- osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen
- osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa
- osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta
- osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita

Sisältö

• Scientific approaches to family support and nursing
• Key factors of social exclusion and deprivation
• Multidisciplinary networks, child protection, family support and nursing, experts by experience
• Internal and external family structures and dynamics
• Evidence-based health promotion
• Resources for supporting the growth, development and health of children and adolescents
• Service systems and NGOs

- tieteelliset lähestymistavat perhe- ja perhehoitotyössä
- keskeiset syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat tekijät
- moniammatillinen verkostotyö, lastensuojelu, perhe- ja perhehoitotyö, kokemusasiantuntijat
- perheen sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä perhedynamiikka
- näyttöön perustuva terveyden edistäminen
- lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat voimavarat
- palvelujärjestelmät ja järjestöt

Opetusmenetelmät

online course consisting an orientating online lecture, independent studies, a written assignment ( made alone/pairs/groups) and a seminar

Oppimateriaalit

Literature/sources presented at learning platform (Diakle)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The written assignment can be implemented at workplaces.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ects corresponds 27 hours of study

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic. Suitable for professionals (nurse, public health nurse, midwife,social services BA) to updating and deepening their knowledge.

All materials and lessons are in English, the written task can be done also in Finnish.

Lisätiedot

All materials and lessons are in English, but students can do the written task also in Finnish.

Opintojakson nimi suomeksi: Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is evaluated numerically 1-5/ failed. Evaluation is based on assessment of the written assignment and participating the working process.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Arviointiasteikko

0-5