Siirry suoraan sisältöön

ENA21MS22DIAK Englannin suullinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENA2101A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

  • Ari Hyvärinen

Ryhmät

  • A49astu
    A49astu

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan
- osaa viestiä suullisesti työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa erilaisissa mediaympäristöissä
- osaa käyttää yleiskielen ja oman alan perussanastoa ja käyttää tavallisimpia rakenteita oikein
- osaa ääntää selvästi ja luonnollisesti
- ymmärtää englannin kielen merkityksen tieteen ja kansainvälisen yhteistyön kielenä
- tavoitteena on B1-C1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Sisältö

- kommunikaatio eri vuorovaikutustilanteissa
- tiedon hankinta ja tiedon välittäminen suullisina esityksinä
- asioimistulkkausalan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Ennen aloitusta opiskelijan on hallittava eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1 englannin kielessä.

Arviointiasteikko

0-5