Siirry suoraan sisältöön

ENG01MS22POR-(SOS) Englannin suullinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0101A15S-3077

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)

Kampus

Pori

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opettaja

 • Tia Virtanen

Ajoitusryhmät

 • pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • F50sos
  F50sos
 • F50sosd
  F50sosd

Pienryhmät

 • pienryhmä 1
 • pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2).
- osaa ohjata asiakasta suullisesti
- osaa selvittää asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa tai elämäntilannetta
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen suullisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5