Siirry suoraan sisältöön

ENG02KESÄ2023-SOS1 Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3085

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 19.02.2023

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Kirsi Korkealehto

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • 29.05.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 02.06.2023 13:00 - 14:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 05.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 06.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 08.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 12.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 13.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 15.06.2023 10:00 - 11:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 19.06.2023 14:00 - 15:30, ENG / luennot/harjoitukset
 • 22.06.2023 12:30 - 14:00, ENG / luennot/harjoitukset
 • 27.06.2023 10:00 - 12:00, ENG / tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti