Siirry suoraan sisältöön

ETI01MS23HKI Etiikka ja ammatillisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: ETI0105A19H-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus

Opettaja

 • Sanna Kirjonen
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä

Ryhmät

 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip
 • 24.10.2023 12:30 - 15:00, ETI01 Minäkuva ja elämänkaari
 • 25.10.2023 12:30 - 15:00, ETI01 Minäkuva ja elämänkaari
 • 27.10.2023 12:30 - 14:00, ETI01 Ammattisännöstö
 • 31.10.2023 08:30 - 11:45, ETI01 Minäkuva ja elämänkaari
 • 02.11.2023 12:30 - 14:00, ETI01 Alumnitapaaminen
 • 23.11.2023 12:30 - 15:45, ETI01 Digitarinat, itsenäinen työskentely
 • 24.11.2023 12:30 - 15:45, ETI01 Digitarinat, itsenäinen työskentely
 • 05.12.2023 13:00 - 14:00, ETI01 Kyselytunti ETÄ
 • 11.12.2023 09:15 - 11:45, ETI01 Digitarinat
 • 12.12.2023 09:15 - 11:45, ETI01 Digitarinat
 • 14.12.2023 14:15 - 15:45, ETI01 Ammattikuva ja etiikka

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Opetusmenetelmät

Luento, verkkotyöskentely ja digitaalinen tarina.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Moodleroomsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa. Lähiopetuksessa tehdään minäkuvaan ja elämänkaareen liittyviä harjoituksia, jotka ovat pohjana digitarinalle. Opintojakson päättää oppimisen analysointitehtävän purkukeskustelu ja digitaalisten tarinoiden esittely.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty