Siirry suoraan sisältöön

KHO12VK23DIAK Anatomia ja fysiologia I (2 op)

Toteutuksen tunnus: KHO1202A15S-3040

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

 • Helsinki
 • Oulu
 • Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Karoliina Salminen
 • Pauliina Kuusisto

Ryhmät

 • A54sh
  A54sh
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • A54th
  A54th
 • 06.03.2023 08:30 - 10:00, KHO12 / Check up
 • 16.03.2023 09:00 - 10:30, KHO12 / Check up
 • 24.03.2023 09:00 - 10:30, KHO12 / Check up
 • 06.04.2023 11:00 - 12:30, KHO12 / Check up
 • 17.04.2023 08:00 - 08:30, KHO12 / Sanastokoe auki 17.4.-23.4.
 • 24.04.2023 08:00 - 08:30, KHO12 / Verkkotentti auki 24.4.-30.4.

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa
- tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät
- osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä
- osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä

Sisältö

- solu, kudokset, iho, elimet
- veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto
- elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät
- elinten sijainti kehossa
- yleisin tieteellinen käsitteistö
- kliiniset potilasesimerkit

Opetusmenetelmät

Suurryhmä toteutus:
Tarkennetut sisällöt:
-Solu ja kudokset
-Hengitys ja verenkiertojärjestelmä
-Hermosto, erityisesti autonominen hermosto
-Tuki- ja liikuntaelinjärjestelmä


Opetusmenetelmät:
Opetus on käänteistä, jossa opiskelija selvittää ensin itsenäisesti materiaalin ja ennakkotehtävien kautta tulevaa aihetta. Tämän jälkeen/aikana opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee lopuksi tietystä osa-alueesta testin.
Osasuoritukset koostuvat pakollisista itseopiskelutehtävistä ja lopputentistä sekä sanastokokeesta opintojakson loppupuolella. Reaaliaikaset etäluennot (5 kertaa) koostuvat pienryhmissä ja yhdessä toteutuvista anatomian tehtävistä sekä check-up kerroista, joissa voi esittää kysymyksiä ja saada lisäopetusta vaikeista asioista.

Aika ja paikka

Suurryhmätoteutus:
Zoomissa orientaatioluento, pienryhmätunnit ja check-up -kerrat (yht. 5-6 kertaa).

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI:
1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015) (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro.
tai
Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., & Björkqvist, S-E. (2009) (tai uudempi). Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
tai
Sand, O., Sjaastad, O. V., Haug, E. ,Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2011) (tai uudempi). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.

2. Lähiopetuksen materiaali Diaklesta: videot, tiedostot, PowerPoint -esitykset.

3. MUU MATERIAALI:
Terveysportti. Anatomiakuvasto. Kuvat, elinten paikantaminen ja latinankieliset termit.
Visible Body -verkkoaineisto.
Laurila, M., & Vierimaa H. (2013). Anatomia ja fysiologia tehtäväkirja. SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, josta sovittava opintojakson lehtorin kanssa ennen opintojakson alkua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suurryhmätoteutus:
Anatomia ja fysiologia 1 -opintojaksolla on verkkotentti, jonka voi tehdä viikon aikana opintojakson lopussa. Mikäli et pääse ensimmäisellä kerralla läpi, voit yrittää verkkotenttiä vielä toisen kerran vaikka samana päivänä. Jos suoritat tentin hyväksytysti kaksi kertaa, voimaan jää ensimmäinen suoritus. Tämän jälkeen on yksi (1) uusintamahdollisuutta yleisinä uusintatenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26 h 40 min.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suurryhmätoteutus:
Tentti, numeerinen K5-T1/hyl.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien ennakkotehtävien ja -testien tekemistä sekä luentotallenteiden kuuntelemista. Sanastokoe on Hyl/Hyv. Tämän voi uusia verkossa.

Arviointiasteikko

0-5