Siirry suoraan sisältöön

KIK04MK23TKU Viittomakieli ja visuaalisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KIK0405A19H-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

 • Päivi Pässilä
 • Nina Sivunen

Ryhmät

 • G53vip
  G53vip
 • 27.02.2023 10:00 - 11:00, KIK04 Vapaaehtoinen etäohjaus
 • 01.03.2023 10:00 - 11:00, KIK04 Kielikahvila, ohjaus
 • 06.03.2023 13:00 - 14:00, KIK04 Kielikahvila, ohjaus
 • 07.03.2023 10:00 - 11:00, KIK04 Vapaaehtoinen etäohjaus
 • 13.03.2023 10:15 - 11:45, KIK04 Viittomakieli / JP-tentti
 • 13.03.2023 12:30 - 15:00, KIK04 Viittomakieli / Pariopetus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kehittää viittomakielistä ilmaisuaan luovasti
- osaa arkielämässä tarvittavia viittomia
- tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet
- osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä
- tuntee uusien viittomien luomisen periaatteen ja viittomiston variaation

Sisältö

- viittomakielen kielitieto ja -taito
- arkielämän viittomisto
- viittomakielen rakenne, syntaksi
- viittomakielen peruslausetyypit
- viittomiston variaatio

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, ymmärtämistehtäviä, tentti tai arvioitava ELAN-videoanalyysitehtävä

Aika ja paikka

Kevät, 2. lukukausi, Turun kampus.

Oppimateriaalit

Lisää linkki: Libguides:
Sekä opettajien materiaalit Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yleisinä uusintatenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / yksi opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla. Opintojakson päätteeksi arvioidaan opiskelijan osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opintojaksolla opiskelija kartuttaa arkipäivän viittomistoa ja ymmärtää viittomakielen rakenteita. Opiskelija kehittää kielitaitoaan luovasti harjoitusten kautta.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arviointi arvioidaan alkuvaiheen arviointikriteereillä. Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5