Siirry suoraan sisältöön

KIT03MK23DIAK Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 3 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KIT0305A19H-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

 • Katri Huovinen
 • Sampo Sivula
 • Hanna Hovila
 • Satu Holm
 • Nina Sivunen

Ryhmät

 • A49astu
  A49astu
 • 07.03.2023 12:30 - 14:00, KIT03 Opinnäytetyöprosessi
 • 08.03.2023 08:30 - 11:45, KIT03 Opinnäytetyön asettelut
 • 09.03.2023 08:45 - 10:00, KIT03 Tekstiklinikka
 • 22.03.2023 12:30 - 16:00, KIT Opinnäytetyöseminaari
 • 13.04.2023 14:15 - 15:45, KIT03 Opinnäytetyöprosessi
 • 18.04.2023 12:30 - 16:00, KIT Opinnäytetyöseminaari
 • 15.05.2023 12:30 - 14:00, KIT03 Tekstiklinikka
 • 16.05.2023 15:00 - 15:45, KIT03 Opinnäytetyöprosessi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa opinnäytetyötä tutkivana, kehittävänä ja reflektiivisenä yhteistyöprosessina alan toimintaympäristössä
- osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhönsä
- osaa laatia opinnäytetyön käsikirjoituksen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä
- osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää palautetta tutkimus- ja kehittämistyöstä

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus
- tutkimusmenetelmien soveltaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta prosessina
- opinnäytetyön käsikirjoitus
- tieteellinen kirjoittaminen
- kehittävä palaute, opponointi

Arviointiasteikko

0-5