Siirry suoraan sisältöön

KIT04PK23TKU Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 4 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KIT0405A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

 • Katri Huovinen
 • Juhani Toivanen
 • Satu Holm
 • Nina Sivunen

Ryhmät

 • G47vip
  G47vip
 • 28.02.2023 10:15 - 11:45, KIT04 Opinnäytetyön vaihe ja opinnäytetyön viimeistely
 • 13.03.2023 08:30 - 10:00, KIT04 Tiivistelmä viittomakielellä
 • 13.03.2023 08:30 - 10:00, KIT04 Tiivistelmä selkokielellä, aac-menetelmällä
 • 13.03.2023 12:30 - 14:00, KIT04 Opinnäytetyön vaihe ja opinnäytetyön viimeistely
 • 22.03.2023 12:30 - 16:00, KIT Opinnäytetyöseminaari
 • 23.03.2023 10:15 - 11:45, KIT04 Opinnäytetyön asettelut ja julkaisu Theseuksessa
 • 11.04.2023 08:00 - 16:00, KIT04 Opinnäytetyön julkistamisseminaari
 • 12.04.2023 08:00 - 16:00, KIT04 Opinnäytetyön julkistamisseminaari
 • 18.04.2023 12:30 - 16:00, KIT Opinnäytetyöseminaari
 • 25.04.2023 09:15 - 11:45, KIT04 Kypsyysnäyte

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viimeistellä tieteellistä tekstiä
- osaa laatia opinnäytetyön valmiiksi
- osaa esittää, perustella ja viestiä tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset
- osaa opinnäytetyössään esittää osallisuutta edistäviä ehdotuksia
- osaa arvioida tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen toiminnan merkitystä ammatillisessa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö

- opinnäytetyön sisällön, kielen ja muodon tarkistus
- opinnäytetyön viimeistely ja digitaalinen julkistaminen
- opinnäytetyön seminaarityöskentely, opponointi, työelämäviestintä
- ammatillinen kriittinen reflektio
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Luento, itsenäinen työskentely, pienryhmäohjaus, seminaari, kypsyysnäyte ja opinnäytetyöraportti

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/kittut

Diakin opinnäytetyön opas ja omaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallisuus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte suoritetaan julkaisuseminaarien jälkeen. Kypsyysnäytteen voi uusia yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientoivalla luennolla. Opiskelija osallistuu pienryhmäohjaukseen, työstää opinnäytetyönsä valmiiksi, esittää työnsä julkaisuseminaarissa, toimii opponenttina sekä palauttaa valmiin opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti ja kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Lisätietoja opiskelijoille

KIT04 on opinnäytetyöprosessin KIT01 - KIT04 viimeinen osa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).
Valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti 0 - 5 ja arvioinnissa noudatetaan Diakin opinnäytetyön arviointikriteerejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty