Siirry suoraan sisältöön

KOH01PS22HKI (SH) Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat (3 op)

Toteutuksen tunnus: KOH0103A20S-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 04.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

  • Terveydenhoitaja (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

  • Piia Kekäläinen
  • Elina Pettinen

Ryhmät

  • A53sh
    A53sh

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää hoitotyön näkökulmasta hyvän hoitosuhteen lähtökohdat ja ominaispiirteet potilas-hoitaja suhteessa
- ymmärtää hoitotyön periaatteiden ja lähimmäisenrakkauden merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä
- ymmärtää kohtaamisen ja hoitosuhteen lähtökohtana asiakkaan moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänkerran- ja kokemukset
- osaa tunnistaa omia asenteita ja ennakkoluuloja asiakassuhteissa sekä kehittää omaa kulttuurisensitiivistä työotetta
- osaa työskennellä monialaisesti ja hyödyntää eri asiantuntijoiden osaamista asiakassuhteissa

Sisältö

- hoitotieteellinen tieto hoitosuhteessa
- hoitotyön arvot, periaatteet, välittäminen ja huolenpito
- asiakkaiden moninaisuus, monikulttuurisuus, elämänkerrat ja kokemukset hoitosuhteessa
- henkilökohtainen itsetuntemus ja kulttuurisensitiivisyys
- monialainen työskentely

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5