Siirry suoraan sisältöön

LUOMS22PMK Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUO0005A20S-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sirpa Ylönen
 • Seija Utriainen

Ryhmät

 • E53sosd
  E53sosd
 • E53sos
  E53sos

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Sisältö

- luovuuden ja voimavarojen osa-alueet
- luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet
- hyvinvointia ja voimavaroja lisäävät luovat, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät
- ihmisen sosiaalisen toimijuuden tukeminen ohjauksen keinoin
- oman luovuuden, voimavarojen sekä toimijuuden tarkastelu ja niiden vahvistaminen

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:
Lähiopetus, itsenäinen työskentely, tiimitehtävä, reflektiotehtävä, tentti

Oppimateriaalit

Karjalainen, A. L. (toim.). (2019). Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus.

Diaklessa muut suositeltavat lähteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensisijaisesti osallistuminen seuraavan lukukauden toteutukseen tai toiminnallisen osuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi reflektointeineen (yksilötehtävänä)
ja yksilötentti yleisenä tenttipäivänä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kampuskohtaisesti sovittu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26,7t

Lisätietoja opiskelijoille

Opetukseen osallistuminen on välttämätöntä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteereitä.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty