Siirry suoraan sisältöön

OVA01MS22DIAK Opiskeluvalmiudet (5 op)

Toteutuksen tunnus: OVA0105A19H-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.09.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

  • Paula Trentecuisse
  • Markku Hiltunen
  • Mirjami Vara
  • Sampo Sivula
  • Karri Soppi

Ryhmät

  • A53astu
    A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa koulutuksen periaatteet ja opiskelukäytännöt Diakissa sekä sitoutuu niihin
- osaa suunnitella opintojaan
- osaa käyttää opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
- osaa käyttää kirjaston palveluja

Sisältö

- johdanto korkeakouluopintoihin (Diak opiskelupaikkana, monimuotokoulutus, MyDiak, lukujärjestys, ops, hops, ahot)
- tietotekniikka
- tarvittavat tietotekniset sovellukset ja ohjelmat
- kirjaston palvelut

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti:
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/
Lähiopetusviikkojen kontaktiopetuksessa on 100 %:n läsnäolovaatimus.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ei ole pakollista oppimateriaalia. Opintojakson suositeltava kirjallisuus löytyy opintojakson verkkopohjaiselta oppimisalustalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu alkulukukauden kolmelle lähiopetusviikolle sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojaksolla on ennakkotehtävä, joka tehdään ennen opintojakson alkua. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien ja oppimisalustan materiaalien avulla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole numeerista arviointia. Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen vaikuttavat läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, työskentely etäjaksoilla ja opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty