Siirry suoraan sisältöön

PDA03MK23TKU Pedagogiikka kommunikaatio-ohjauksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: PDA0305A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

 • Sonja Heinonen
 • Marja Eskel
 • Päivi Pässilä

Ryhmät

 • G49vip
  G49vip
 • 27.02.2023 14:15 - 15:45, PDA03 Opintojakson aloitus (zoomissa)
 • 06.03.2023 09:15 - 11:45, PDA03 ( itsenäiset tehtävät)
 • 10.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 (opetusharjoittelupaikat zoom Marjan etäopetustila)
 • 13.03.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetusharjoitteluun liittyvät tehtävät( itsenäinen). Ryhmät varaavat ohjausajan Marjalta.
 • 13.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelun tehtävät (itsenäinen). Ryhmät varaavat ohjausajan Marjalta
 • 14.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelu
 • 15.03.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetusharjoitteluun liittyvät tehtävät (itsenäinen). Ryhmäohjaukset Marjan etätyötilassa.
 • 16.03.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetusharjoittelu (itsenäinen). Ryhmät varaavat ohjausajan Marjalta
 • 16.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelun tehtävät (itsenäinen). Ryhmäohjaukset
 • 17.03.2023 10:15 - 11:45, PDA03 Opetuksen elävöittäminen
 • 17.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelun tehtävät itsenäinen). Ryhmät varaavat ajan Marjalta ohjaukseen.
 • 20.03.2023 14:15 - 15:45, PDA03 Opetuksen elävöittäminen
 • 23.03.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetusharjoittelu (itsenäinen). Ryhmät varaavat ohjausajan Marjalta
 • 24.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelu (vapaaehtoinen ohjaus verkossa, 15.00 Aaron ryhmä)a)
 • 27.03.2023 17:00 - 21:00, PDA03 varattu opetusharjoittelulle ( Uusikaupunki tmv)
 • 28.03.2023 08:30 - 11:45, PDA03 (opetusharjoittelun tilannekatsaus kaikille. Marjan etäopetustila)
 • 30.03.2023 12:30 - 15:45, PDA03 opetusharjoittelu ( 12.30-13.30 A-ryhmä, Marjan etäopetustila)
 • 31.03.2023 17:00 - 21:00, PDA03 Opetusharjoittelun valmistelu
 • 01.04.2023 08:00 - 16:00, PDA03 Opetusharjoittelu
 • 02.04.2023 08:00 - 16:00, PDA03 Opetusharjoittelu
 • 03.04.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetusharjoittelu ( itsenäinen, ryhmät varaavat ajan Marjalta ohjaukseen)
 • 04.04.2023 08:45 - 11:45, PDA03 Opetusharjoittelu Kaikki -vkonlopun purku, Marjan etäopetustilassa
 • 04.04.2023 12:30 - 15:45, PDA03 Opetuksen arviointi ( itsenäinen). Ryhmät varaavat ajan Marjalta ohjaukseen
 • 04.04.2023 14:15 - 15:15, PDA03 Salon opetusharjoittelun ohjaus
 • 05.04.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetuksen arviointi (itsenäinen itse- ja vertaispalautteiden kirjoittaminen)
 • 11.04.2023 12:30 - 14:00, PDA03 Oman toiminnan arviointi
 • 12.04.2023 08:30 - 11:45, PDA03 Opetuksen arvioinnit ja palautekeskustelut zoomissa ryhmittäin, varatkaa aika. Marjan etäopetustila.
 • 12.04.2023 12:30 - 14:00, PDA03 Oman toiminnan arviointi
 • 13.04.2023 12:30 - 14:00, PDA03 Oman toiminnan arviointi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa opettaa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä
- osaa viestiä asiantuntevasti opetustilanteessa
- osaa toteuttaa kommunikaatio-ohjauksen oppimistilanteita käytännössä
- osaa analysoida omaa toimintaansa ohjaajana
- osaa arvioida oppimista

Sisältö

- pedagogiikka, digipedagogiikka ja didaktiikka
- esiintymistaito, viestintä
- harjoittelu, opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi
- reflektio
- oppimisen arviointi

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, opetusharjoittelu, oppimistehtävä

Aika ja paikka

Opetusharjoittelu saattaa ajoittua iltoihin ja viikonloppuihin.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Materiaalit löytyvät kurssin Moodle-alustalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja. Opetusharjoittelu toteutetaan aidoissa oppimisympäristöissä työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä suoritusta opetusharjoittelusta, hän järjestää itse oppimisympäristön, jossa voi tehdä harjoittelun, kuvaa opetuksensa ja toimittaa tallenteen ohjaavan lehtorin käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Lähiopetuksessa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opetusharjoittelun sekä arvioivat oppimistuloksia ja omaa toimintaansa kommunikaatio-ohjauksessa. Opetusharjoittelussa toteutetaan tukiviittomakommunikaation tai muun puhetta tukevan ja korvaavan menetelmän opetus. Opetusharjoittelun jälkeen opiskelijat analysoivat omaa toimintaansa pedagogisten opintojen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään keskivaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5