Siirry suoraan sisältöön

PDA04MK23TKU Asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: PDA0405A19H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

  • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

  • Sonja Heinonen
  • Matleena Messo

Ryhmät

  • G49vip
    G49vip

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa digitaalisuutta hyödyntäen
- osaa käyttää ja soveltaa opettajan käyttöteoriaa
- tuntee opettajan ammatillisen kehityksen vaiheet
- osaa laatia kommunikaatio-ohjaukseen liittyviä asiakirjoja

Sisältö

- moniammatillinen yhteistyö
- käyttöteoria
- ammatillinen kehittyminen
- asiantuntijaviestintä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-oppiminen, ryhmätyö, lähteistetty kirjallinen tehtävä

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus moodleroomsissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja. Työelämäyhteistyössä toteutettu tapahtuma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso aloitetaan luennolla. Luento-opetuksen jälkeen tehdään verkkotehtäviä. Lisäksi työskennellään ryhmissä. Opintojakso päättyy yhteiseen purkukeskusteluun.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää edeltävien PDA-opintojaksojen suorittamista, ellei opinto-ohjaajan kanssa ole toisin sovittu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen opintojen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5