Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoiluosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: PMO0005E21S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

23.08.2022 - 03.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 11

Koulutus

  • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Jari Helminen

Ryhmät

  • A52Emodi
    A52Emodi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä palvelumuotoiluprosessin periaatteet
- hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä työelämän kehittämisessä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida palvelumuotoiluprojektin
- toimia monialaisissa tiimeissä ja tuoda omaa osaamistaan yhteiskehittämiseen
- soveltaa palvelumuotoilun mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämisessä

Sisältö

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

Arviointiasteikko

0-5