Siirry suoraan sisältöön

PTOPK23TKU Päättöopinnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: PTO0005A19H-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 07.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Opettaja

 • Tiia Oldenburg
 • Annukka Saarenmaa
 • Sonja Heinonen
 • Matleena Messo
 • Marja Eskel
 • Virpi Thurén

Ajoitusryhmät

 • VK (Koko: 200. Avoin AMK: 0.)
 • Puva (Koko: 200. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • G47vip
  G47vip

Pienryhmät

 • VK
 • Puva
 • 27.02.2023 09:15 - 15:00, PTO Viittomakielen tulkkaus, harjoituspäivä 1
 • 27.02.2023 09:15 - 15:00, PTO Puhevammaisten tulkkaus, harjoituspäivä 1
 • 06.03.2023 09:15 - 15:00, PTO Viittomakielen tulkkaus, harjoituspäivä 2
 • 07.03.2023 09:15 - 15:00, PTO Puhevammaisten tulkkaus, harjoituspäivä 2
 • 08.03.2023 09:15 - 15:00, PTO Puhevammaisten tulkkaus, harjoituspäivä 3
 • 08.03.2023 09:15 - 15:00, PTO Kuurosokeille tulkkaus, harjoituspäivä 3
 • 15.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Viittomakielen päättökoe
 • 16.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Viittomakielen päättökoe
 • 16.03.2023 12:00 - 16:00, PTO Puhevammaisten tulkkaus, tulkkaustilanneanalyysi
 • 17.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Viittomakielen päättökoe
 • 20.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Puhevammaisten dialogitulkkaus
 • 20.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Dialogitulkkaus, kuurosokeat
 • 21.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Puhevammaisten dialogitulkkaus
 • 21.03.2023 08:00 - 16:00, PTO Dialogitulkkaus, kuurosokeat
 • 22.03.2023 08:00 - 14:00, PTO Dialogitulkkaus, kuurosokeat
 • 05.04.2023 08:00 - 14:00, PTO Viittomakielen päättökoe, uusinta

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin
- osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa
- osaa arvioida omaa suoriutumistaan
- osaa käyttää työkieliään ja eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan

Sisältö

- asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä
- valmistautuminen
- tilanteen hallinta
- arviointi
- ammatillisuuden kehittyminen

Opetusmenetelmät

Yhteisesti kaikille: Info ja ammattietiikan tentti
VK: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, yhdistetty monologi- ja dialogitulkkaustentti sekä analyysitehtävä
PUVA: tulkkaukseen valmistautumisen tehtävä, dialogitulkkaustentti sekä tulkkaustilanteen analyysitehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson sisältämät tentit: tammikuussa, huhtikuun lopulla, syys-lokakuun vaihteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija osoittaa ammatillisuutensa ja osaamisensa tulkkina. Opiskelija osaa valmistautua tulkkaustoimeksiantoihin. Opiskelija osaa käyttää työkieliään ja/tai eri kommunikaatiomenetelmiä sujuvasti. Opiskelija osaa toimia tulkkina ja analysoida toimintaansa. Opiskelija osaa arvioida omaa suoriutumistaan ja osaa kehittää ammatillista osaamistaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi osallistua opintojaksolle suoritettuaan sitä edeltävät koulutukseen kuuluvat opinnot, poislukien vapaasti valittavat opinnot, opinnäytetyöopinnot sekä viimeisen lukukauden opinnot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään loppuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5