Siirry suoraan sisältöön

SUY02MK23DIAK Kasvatus- ja opetusala toimintaympäristönä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SUY0205A19H-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

  • Paula Trentecuisse
  • Olga Galinski

Ryhmät

  • A53astu
    A53astu
  • 28.03.2023 12:30 - 15:45, SUY02 Seminaari

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee kasvatus- ja opetusalan varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen
- tietää kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteet ja ymmärtää niiden haasteet tulkkauksessa
- tietää ja osaa nimetä kasvatus- ja opetusalan keskeiset käsitteet ja termit
- osaa etsiä molempien työkielien kasvatus- ja koulutusalaa koskevaa tietoa luotettavista tietolähteistä ja hyödyntää näitä tietolähteitä tulkkauksessa
- osaa pohtia tulkin työroolia kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteissa

Sisältö

- kasvatus- ja opetusalan lainsäädäntö, koulutus ja toimijat
- kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöihin tutustuminen
- tulkkaus kasvatus- ja opetusalan eri toimintaympäristöissä
- kasvatuksen ja koulutuksen käsitteet ja erot suomalaisessa ja toisen maan kielen kulttuurissa ja toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Kasvatus- ja opetusalan verkkosivustot
Ajankohtainen materiaali verkkoalustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintoihin kuuluu itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelyä. Opintoihin kuuluvan opintokäynnin ja haastattelun opiskelija tekee itsenäisesti osana opintoja.

Sisällön jaksotus

Orientaatio, luennot ja seminaari lukujärjestyksen mukaisesti. Tehtävät ja verkkokeskustelut verkkoalustalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Voi suorittaa avoin amk opintoina

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin yleiset arviointikriteerit. Tehtävissä tarkennetut arviointikriteerit verkkoalustalla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opintojen kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5