Siirry suoraan sisältöön

TUV03MS22DIAK Tulkin perustaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUV0305A19H-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Opettaja

  • Pirjo Pouttu

Ryhmät

  • A53astu
    A53astu

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tulkkaukseen valmistautumisen periaatteet ja toteuttaa niitä käytännössä
- tunnistaa keskeiset muistitoiminnot ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla
- tunnistaa tulkkausprosessin eri vaiheet ja niihin tarvittavat kognitiiviset prosessit ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla

Sisältö

- tulkkausprosessi ja sen vaiheet
- kognitiiviset prosessit ja keskeiset muistitoiminnot
- valmistautuminen tulkkaukseen

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luentomuotoisesta kontaktiopetuksesta ja harjoituksista lähiopetusviikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä etäviikoilla monikampustoteutuksen mukaisesti: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelumuodot/

Lähiopetusviikoilla olevassa kontaktiopetuksessa on 100 % läsnäolovaatimus

Opintojaksolla tehdään kirjallisia ja suullisia tehtäviä yksin ja pienryhmässä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä eli noin 130 tuntia opiskelijan työtä.

Lähiviikkojen kontaktiopetuksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelija työskentelee etäjaksoilla itsenäisesti ja ryhmissä verkkopohjaista oppimisalustaa hyödyntäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu lähiopetusviikolle kolme, neljä ja viisi sekä niiden ympärille sijoittuville etäopiskeluviikoille. Opintojakson ydinsisällöt käsitellään lähiopetusviikkojen luennoilla ja yhteisissä harjoituksissa. Etäopiskeluviikoilla opiskelija syventyy opintojakson sisältöihin oppimistehtävien, kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty